Μία ακόμη παρουσία της εταιρείας «SYRIOS» σε Διεθνές επίπεδο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/06/2015 / ΩΡΑ: 12:40 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

Τη δυναμική παρουσία της έδωσε η εταιρεία «SYRIOS» στη Διεθνή Έκθεση Ambient Expo που πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως 29 Μαρτίου 2015, στους εκθεσιακούς χώρους της Romexpo στο Βουκουρέστι.

Οι 40.000 επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης προϊόντων και συστημάτων Διακόσμησης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, Επίπλων και Πισίνας, επιβεβαίωσαν την επιτυχία όχι μόνο της έκθεσης αλλά και της Αρκαδικής μας εταιρείας.

Η εταιρεία SYRIOS, «εκμεταλλευόμενη» την μεγάλη επισκεψιμότητα παρουσίασε, στο άρτια οργανωμένο περίπτερό της, όλες τις σύγχρονες λύσεις στον χώρο της Οικονομικής Θέρμανσης.

Ενισχύοντας για ακόμη μια φορά την Αρκαδική της ταυτότητα σε διεθνές επίπεδο, με τη συμμετοχή της σε εκθέσεις Ελλάδας και Εξωτερικού, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον κανόνα «με την εξωστρέφεια και την καινοτομία γινόμαστε ανταγωνιστικοί»

Άλλωστε αυτό το καταδεικνύουν οι συνεργασίες – συμφωνίες που πραγματοποίησε, στη διάρκεια της έκθεσης, με επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.