Απονομή βραβείων 1ου Φοιτητικού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/10/2015 / ΩΡΑ: 14:44 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνουν την

Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 13:00 στο Αμφιθέατρο Σχολής Επιστημών Οικονομίας, Διοίκησης & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου* τιμητική εκδήλωση για την απονομή των βραβείων του 1ου Φοιτητικού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας με θέμα:

«ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και προτάσεις και θα απονεμηθούν τα βραβεία επίδοσης και συμμετοχής στις ομάδες φοιτητών – προπτυχιακών και μεταπτυχιακών – του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που συμμετείχαν στον εν λόγω διαγωνισμό ο οποίος αθλοθετήθηκε και διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Αρκαδίας και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

*Διεύθυνση: Αμφιθέατρο Σχολής Επιστημών Οικονομίας, Διοίκησης & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Θέση Σέχι, Πρώην 4ο πεδίο βολής, Τρίπολη)

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 1ΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

13.00–13.15 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

13.15–13.25 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Προέδρου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθ. κ. Δημήτριου Θωμάκου.

13.25–13.35 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Προέδρου Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννη Μπουντρούκα.

13.35–13.50 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

13.50–14.05 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ από την Περιφερειακή Έκθεση Αρκαδικό Πανόραμα με θέμα «Προβλήματα και προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων».

14.05–14.20 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για κινητά του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την στήριξη και την συνεργασία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

14.20–15.20 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

15.20–15.30 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

15.30 ΛΗΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.