Διαγωνισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/10/2015 / ΩΡΑ: 13:08 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ηλεκτρονικη2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ