Κέντρο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ε.Ε. Πώς να Προσεγγίσετε την Κινεζική Τουριστική Αγορά και να Αδράξετε τις Ευκαιρίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/10/2015 / ΩΡΑ: 13:07 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΕΑ

Οι Κινέζοι τουρίστες επισημαίνονται σήμερα στα δυτικά περιοδικά ως μια ασταμάτητη, συνεχώς αυξανόμενη δύναμη η οποία είναι βέβαιο ότι θα εισφέρει έσοδα από τον τουρισμό σε όλο τον κόσμο. Το βασικό λάθος των τουριστικών παραγόντων, καθώς και των περιφερειακών και τοπικών Συλλόγων Τουρισμού, σήμερα είναι να θεωρούν ότι οι κανόνες και οι προσδοκίες που οδηγούν την αγορά της Κίνας και τους πελάτες της είναι τα ίδια με αυτά που στηρίζεται ο Δυτικός τουρισμός. Αυτό συμβαίνει τόσο όταν αντιμετωπίζουν τον τελικό καταναλωτή (B2C) αλλά και όταν αναπτύσσουν επιχειρηματικές σχέσεις (B2B). Το αποτέλεσμα συχνά οδηγεί σε κακή έκβαση, αργές και μπερδεμένες διαδικασίες και την απογοήτευση, ιδίως κατά τη διαχείριση ή την προώθηση λιγότερο γνωστών προορισμών.

Αυτό το webinar θα παρουσιάσει ορισμένες θεμελιώδεις αναφορές για την προέλευση και την ανάπτυξη του κινεζικού τουρισμού, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη κατανόηση των τρεχουσών ευκαιριών της αγοράς. Βασισμένοι σε πραγματικές περιπτώσεις και εμπειρία στον τομέα, θα αναλύσουμε βασικούς παράγοντες που πρέπει να θυμάστε όταν προσεγγίζετε αυτήν την εξελισσόμενη αγορά.

Αφού παρακολουθήσετε αυτό το webinar, θα:
• Έχετε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την τουριστική αγορά της Κίνας
• Μάθετε πώς να την προσεγγίσετε ως ΜΜΕ που εδρεύει στην Ευρώπη, τις τρέχουσες τάσεις και γιατί ορισμένοι προορισμοί προτιμώνται από άλλους
• Κατανοήσετε τις διαδικασίες και τη δυναμική που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των κινεζικών φορέων (B2B), τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους
• Είστε ενήμεροι για τα σωστά εργαλεία επικοινωνίας, προώθησης και τις κατάλληλες πλατφόρμες για να προσελκύσετε τους Κινέζους ταξιδιώτες και να κεντρίσετε το ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον προορισμό σας

Εγγραφή

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.