Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/12/2015 / ΩΡΑ: 10:53 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης του υπ’ αριθμ. 10/2015 Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 522.918,00 Ευρώ (€) (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και επί πλέον τις νόμιμες επιβαρύνσεις των φόρων), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή (ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ) για τη μίσθωση 68 έως 86 κλινών σε ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια, για τη στέγαση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στις πέντε (5) πόλεις, όπου υπάρχουν Πανεπιστημιακές Μονάδες. (CPV: 55100000-1 Yπηρεσίες Ξενοδοχείων).

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικής Διαχείρισης &Νέων Τεχνολογιών

Αν. Καθηγητής, Γεώργιος Λέπουρας

 

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για τις προδιαγραφές του διαγωνισμού