Διαγωνισμός – Ανάδοχος έκδοσης για το περιοδικό “Αστυνομική Ανασκόπηση”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/12/2015 / ΩΡΑ: 11:06 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου έκδοσης και διεκπεραίωσης του περιοδικού «Αστυνομική Ανασκόπηση» για τα έτη 2017 και 2018 (με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την Υπηρεσία μας για ένα έτος ακόμα, ήτοι 2019).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ/Β΄

 

Για τη διακήρυξη του διαγωνισμού πατήστε εδώ