Επιβάλλεται φόρος στο κρασί – εκδόθηκε η υπουργική απόφαση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/12/2015 / ΩΡΑ: 13:44 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Από 1η Ιανουαρίου του 2016 θα τεθεί σε ισχύ ο πρόσθετος ειδικός φόρος στο κρασί, που προβλέπει αύξηση 20 λεπτών του ευρώ, για κάθε λίτρο οίνου, από 30 λεπτά που ήταν η αρχική σκέψη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Από το φόρο εξαιρούνται τα εξαγόμενα ελληνικά κρασιά.

Οι παρεμβάσεις – διαμαρτυρίες των Επιμελητηρίων για την επιβολή ειδικού φόρου στο κρασί φαίνεται πως «έπιασαν τόπο», παρόλο αυτά δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
Σημειώνεται ότι το Επιμελητήριο Αρκαδίας ήταν το πρώτο που ζήτησε, στις 18 Νοεμβρίου, την αναθεώρηση για τον νέο φόρο από τους Υπουργούς: Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ.κ Ευκλείδη Τσακαλωτο και Γεώργιο Σταθάκη, αντίστοιχα.
Διαβάστε την απόφαση και τις λεπτομέρειες για την επιβολή Ε.Φ.Κ. στο κρασί πατώντας εδώ.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.