Νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. και του Ε.Τ.Α.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/12/2015 / ΩΡΑ: 13:46 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που αφορούν στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ αποσαφηνίζουν δύο εγκύκλιοι που εξέδωσε το Υπουργείο, με τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Α. Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

1. Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 (Παλαιοί Ασφαλισμένοι) ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 1 (καταληκτικό όριο ηλικίας το 62ο)

Β. Οι ασφαλισμένοι για τους οποίους, βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου, δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

ΙΙ. Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 (Παλαιοί Ασφαλισμένοι) ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2 (καταληκτικό όριο ηλικίας το 67ο).

B. Εφαρμογή πρόσθετης μείωσης στις περιπτώσεις λήψης μειωμένης σύνταξης.

Γ. Εξαίρεση από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

Στους από 1/1/1993 ασφαλισμένους δεν επέρχονται μεταβολές στα απαιτούμενα για συνταξιοδότηση όρια ηλικίας με την ισχύ του ν.4336/2015, οπότε εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την αριθ. Φ.10035/οικ.26538/840/21.11.2012 εγκύκλιο (ΑΔΑ : Β4ΣΞΛ-Β0Κ).
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συνταξιοδότησης γονέων ή συζύγων ή αδελφών αναπήρων ατόμων βάσει της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.3996/2011, για τους οποίους απαιτείται από 19/8/2015 η συμπλήρωση ηλικιακού ορίου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους.

Δείτε περισσότερα εδώ

Πηγή: taxheaven.gr