Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Κώστας Μασσέλος μας μιλάει για την ουσιαστική συνεργασία του Πανεπιστημίου με το Επιμελητήριο Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2015 / ΩΡΑ: 14:16 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Επιμελητήριο Αρκαδίας – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ταύτιση απόψεων που απορρέουν από μια κοινή φιλοσοφία η οποία βασίζεται στη συνέργεια και στην κοινή δράση. Στόχος, ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Κώστας Μασσέλος μας μιλάει για την ουσιαστική συνεργασία του Πανεπιστημίου με το Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Η συνεργασία που προέκυψε, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, για τον Φοιτητικό Οδηγό απέφερε καρπούς;
Πρώτ’ από όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Επιμελητήριο Αρκαδίας και τον Πρόεδρό του για την εξαιρετική ιδέα τους για συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η οποία υλοποιήθηκε με τον Φοιτητικό Οδηγό. Θα ήθελα, όμως, να ευχαριστήσω και όλες τις επιχειρήσεις και τους φορείς της Αρκαδίας για όσα πρόσφεραν στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη μέσα από τον Φοιτητικό Οδηγό. Πέρα από το γεγονός ότι ο Φοιτητικός Οδηγός ήταν η πρώτη ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Επιμελητηρίου Αρκαδίας και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας υπήρξε ιδιαίτερα ουσιαστικό και για τους φοιτητές μας στην Τρίπολη, οι οποίοι, μέσα από τον Οδηγό, δέχθηκαν σημαντική βοήθεια, σε μιαν εποχή ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά για τα παιδιά οικογενειών που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους – και συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή, στην Τρίπολη.

Πάνω σε ποιες άλλες δράσεις μπορείτε συνεργάζεστε με το Επιμελητήριο Αρκαδίας ως στρατηγικό εταίρο;
Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών μας είναι, προφανώς, ένας τομέας όπου θα έπρεπε να υπάρχει συνεργασία όχι μόνο μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, αλλά και με όλα τα Επιμελητήρια όπως και άλλους φορείς της Πελοποννήσου. Είναι, πραγματικά, κρίμα οι πόροι του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να αξιοποιούνται, σε μεγάλο βαθμό, εκτός της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στο θέμα αυτό, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών.
Πέρα από την Πρακτική Άσκηση, όμως, υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Ίδρυμά μας, π.χ., μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της Αρκαδίας μέσα από παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, σε θέματα στα οποία διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία.
Αλλή μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση συνεργασίας θα μπορούσε να είναι η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τις επιχειρήσεις της Αρκαδίας, σε θέματα που εκείνες θα επιλέξουν και που θα τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν.

Ποιος είναι ο ρόλος της επιχειρηματικότητας στη διαμόρφωση προοπτικών για τους νέους;
Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα, η ανεργία στους νέους πλησιάζει το 55%. Η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης της ανεργίας και μια ελπίδα για τους νέους. Αρκεί να επιδιώκεται σε σωστή βάση και με σωστή μεθοδολογία και όχι με την έννοια μιας εναλλακτικής μορφής (και μάλιστα εύκολης) απασχόλησης.

Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου;
Θεωρώ ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με δύο τρόπους: Ο πρώτος είναι με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στους πολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και ιδιαίτερα στους νέους. Αυτό το κάνει ήδη για τους φοιτητές του, στο πλαίσιο της διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων, τα οποία μέχρι σήμερα υποστηρίχθηκαν και από σχετικά αναπτυξιακά έργα (Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας). Ο δεύτερος τρόπος είναι επίσης πολύ σημαντικός: πρόκειται για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων μέσα από το ίδιο το Πανεπιστήμιο (spin-offs) για την αξιοποίηση αποτελεσμάτων από την έρευνα των ερευνητικών του ομάδων. Γι’ αυτό, ωστόσο, είναι απαραίτητοι και μηχανισμοί στήριξης τέτοιων πρωτοβουλιών από φορείς εκτός Πανεπιστημίου.

Τι θεωρείται πλέον καινοτομία; Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα;
Δεν είναι εύκολο να ορίσει κανείς την καινοτομία γενικά και ανεξάρτητα από κάποια επιστημονική κατεύθυνση. Η καινοτομία είναι η νέα γνώση που παράγεται κυρίως μέσα από την έρευνα και μπορεί να βελτιώσει έναν τομέα της ζωής, πιθανώς μέσα από νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Πώς μπορούμε να εισαγάγουμε την καινοτομία στην επιχειρηματική κουλτούρα;
Πιστεύω ότι στην Ελλάδα υπήρχε πάντα σημαντική παραγωγή καινοτόμων ιδεών στα ΑΕΙ και στα ερευνητικά κέντρα, αλλά δυσανάλογα μικρή εμπορική αξιοποίησή της. Θα πρέπει να δημιουργηθούν τα κατάλληλα εργαλεία εμπορικής αξιοποίησης της καινοτομίας, τόσο σε υπάρχουσες όπως και σε νέες επιχειρήσεις. Τα ΑΕΙ θα πρέπει να πείσουν τις επιχειρήσεις ως προς τα οφέλη που μπορούν να έχουν από την εισαγωγή καινοτόμων ιδεών στη λειτουργία τους – και στις υπηρεσίες και στα προϊόντα που προσφέρουν. Τα πρώτα επιτυχημένα παραδείγματα θα ανοίξουν τον δρόμο για ευρύτερη υιοθέτηση της καινοτομίας στην επιχειρηματική κουλτούρα.

Πώς μπορεί να αποκτήσει και να εφαρμοστεί στην πράξη η έννοια της καινοτομίας για τα Αρκαδικά προϊόντα – Αρκαδικές Επιχειρήσεις; Τι πρέπει να γίνει;
Θεωρώντας ότι το Πανεπιστήμιο και το ΑΤΕΙ Πελοποννήσου είναι οι δύο κύριοι φορείς παραγωγής καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι ξεκάθαρο ότι οι Αρκαδικές Επιχειρήσεις, αλλά και οι παραγωγοί κάθε είδους προϊόντων, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή και να οικοδομήσουν στενή συνεργασία με τα δύο ΑΕΙ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Από τη μια πλευρά, οι επιχειρήσεις και οι παραγωγοί θα πρέπει να εξηγήσουν ποιες είναι οι ανάγκες τους και από την άλλη, τα δύο ΑΕΙ θα πρέπει να εξηγήσουν τι μπορούν να προσφέρουν στις επιχειρήσεις και στους παραγωγούς. Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για μεταφορά της καινοτομίας. Για παράδειγμα, έχουμε προτείνει τη χρήση της τεχνολογίας των ασύρματων δικτύων αισθητήρων στις αγροτικές καλλιέργειες για τη βελτίωση της απόδοσής τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι η αγροτική παραγωγή αποτελεί σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα ήταν ευεργετικό να έρθουμε σε επαφή με τους αγρότες της περιοχής για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, με την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση της προτεινόμενης τεχνολογίας.

Εκτός από την έρευνα που κάνατε σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Τρίπολης και τον Φοιτητικό Οδηγό του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, με ποιους άλλους φορείς ή ιδιώτες έχετε συνεργαστεί σε θέματα επιχειρηματικότητας;
Δυστυχώς δεν υπάρχει εκτεταμένη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με φορείς και ιδιώτες της Αρκαδίας, αλλά και της Περιφέρειας γενικότερα, σε θέματα επιχειρηματικότητας. Ελπίζουμε η συνεργασία μας με το Επιμελητήριο να βοηθήσει στην κατεύθυνση της ενίσχυσης/αύξησης των συνεργασιών αυτών. Ωστόσο, και εμείς σαν Πανεπιστήμιο θα πρέπει να βρούμε τρόπους για την καλύτερη διασύνδεσή μας και συνεργασία μας με τοπικούς φορείς σε θέματα επιχειρηματικότητας.

Θα μπορούσε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να παρέχει συστηματική στήριξη των επιχειρήσεων της Αρκαδίας σε κλαδικό επίπεδο προς κάλυψη των κενών σε γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μπορεί να στηρίξει τις επιχειρήσεις της Αρκαδίας, τόσο μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών όσο και με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σίγουρα το Επιμελητήριο Αρκαδίας θα μπορούσε να έχει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία – ιδιαίτερα αναλαμβάνοντας τον συντονισμό.

Τι είναι αυτό που λείπει και πρέπει να αποκτήσει συνολικά το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατά τη γνώμη σας;
Αυτό που λείπει από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι το στρατηγικό σχέδιο. Θα πρέπει να καθορίσουμε πώς θα θέλαμε να είναι το Πανεπιστήμιο σε έναν ορίζοντα πενταετίας, σε πρώτη φάση. Θα πρέπει να προσδιορίσουμε βασικούς στόχους και σχετικούς ποσοτικούς δείκτες, τους οποίους θα επιδιώξουμε να πετύχουμε. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καθορίσουμε έναν οδικό χάρτη για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Είναι πολύ σημαντικό να καθορίσουμε τις επιστημονικές κατευθύνσεις στις οποίες θα δώσουμε έμφαση και οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ενδιαφέρουν την Πελοπόννησο.

Ποιος είναι ο κ. Κώστας Μασσέλος
Ο Κώστας Μασσέλος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από την 1η Σεπτεμβρίου 2013, είναι καθηγητής σχεδίασης υπολογιστικών συστημάτων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και διευθυντής του εργαστηρίου υπολογιστικών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι Honorary Lecturer στο Department of Electrical and Electronic Engineering του Imperial College of Science Technology and Medicine στο Λονδίνο, ενώ από το 2005 συμμετέχει συστηματικά ως εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αξιολογήσεις ερευνητικών προτάσεων και ερευνητικών έργων. Πριν από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εργάσθηκε ως Lecturer στο Department of Electrical and Electronic Engineering του Imperial College of Science Technology and Medicine στο Λονδίνο και στην εταιρεία Intracom SA. Έχει λάβει το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών, MSc στη σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων από το University of Manchester και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Inter-University Micro-Electronics Center (IMEC) στο Βέλγιο.