Διαγωνισμός για την Διακίνηση Υγρών Καυσίμων με Βυτιοφόρα Οχήματα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2016 / ΩΡΑ: 08:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Πολεμική Αεροπορία διεξάγει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μεταφορέα “Διακίνησης Υγρών Καυσίμων με Βυτιοφόρα Οχήματα”.
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών: 1 Μαρτίου 2016 και ώρα 07.00 πμ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 7 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:00

Ηλεκτρονική Πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr
(Κωδικός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 19517)

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον διαγωνισμό