Ανακοινώσεις ΟΑΕΕ: Εφαρμογή ηλεκτρονικής αίτησης. Αναβολή Εφαρμογής νέου επιτοκίου αποπληρωμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/01/2016 / ΩΡΑ: 14:15 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΝΕΑ

Εφαρμογή ηλεκτρονικής αίτησης

Ο ΟΑΕΕ, στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλει για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, πρόκειται να καθιερώσει εντός Φεβρουαρίου 2016  την εφαρμογή «Ηλεκτρονική Αίτηση» που θα καλύπτει τις περισσότερες και συνηθέστερες διοικητικές διαδικασίες.
Η προαναφερθείσα εφαρμογή, στην πλήρη λειτουργία της, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να εξυπηρετούνται ταχύτερα και θα διευκολύνει το έργο των υπαλλήλων.

Αναβολή Εφαρμογής νέου επιτοκίου αποπληρωμής

Η προγραμματισμένη για την 1.2.2016 εφαρμογή του νέου επιτοκίου αποπληρωμής στις δόσεις ρύθμισης Ν.4321/2015 (100 δόσεις) αναβάλλεται.
Η αναβολή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί μηχανογραφικά η αναπροσαρμογή των δόσεων και να γίνουν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι.
Οι δόσεις της 1.2.2016 ( Ιανουαρίου και τυχόν καθυστερούμενη) θα καταβληθούν με το ισχύον επιτόκιο, χωρίς την αναπροσαρμογή.
Για την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του επιτοκίου θα υπάρξει νέα ενημέρωση.