Επιδότηση συμμετοχής μελών Επιμελητηρίου Αρκαδίας σε εκθέσεις εσωτερικού για το έτος 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2016 / ΩΡΑ: 15:06 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την τόνωση των Αρκαδικών επιχειρήσεων και την προώθησή τους, προγραμματίζει την επιδότηση των επιχειρήσεων μελών του σε σημαντικές κλαδικές εκθέσεις του εσωτερικού για το 2016.

Οι εκθέσεις για τις οποίες θα ισχύσει η επιδότηση των μελών του Επιμελητηρίου που θα συμμετέχουν ως εκθέτες είναι οι ακόλουθες:
1. HORECA: 12 – 15 Φεβρουαρίου 2016, METROPOLITAN EXPO (http://www.horecaexpo.gr/)
2. CLIMATHERM ENERGY 2016: 25-28 Φεβρουαρίου 2016, ATHENS METROPOLITAN EXPO (http://climatherm.gr/)
3. DETROP BOUTIQUE ΚΑΙ ARTOZYMA 2016: 26-29 Φεβρουαρίου 2016, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (http://detropboutique.helexpo.gr)
4. FURNIDEC BUSINESS: 18-20 Μαρτίου 2016, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, (http://www.furnidecbusiness.gr/)
5. FOODEXPO GREECE-OENOTELIA: 19-21 Μαρτίου 2016, METROPOLITAN EXPO (http://www.foodexpo.gr/)
6. DOMOTEC: 7-10 Απριλίου 2016, METROPOLITAN EXPO (http://www.domotecexpo.gr/)
7. FRESKON 2016: 21-23 Απριλίου 2016, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (http://freskon.helexpo.gr/)
8. MEAT DAYS-DAIRY EXPO: 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 2 Οκτωβρίου 2016, Metropolitan Expo (http://www.meatdays.gr/)
9. COSMIMA, 31η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 22-24 Οκτωβρίου 2016, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10. GREEK TOURISM EXPO: 25-27 Νοεμβρίου 2016, METROPOLITAN EXPO

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των εταιριών που θα επιδοτηθούν, στην οποία θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας, είναι η επιχείρηση να είναι μέλος του Επιμελητηρίου και να έχει εξοφλήσει και τη συνδρομή του έτους 2016.

Β. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιδότησης θα πρέπει να στείλουν σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής (πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε ή συμπληρώστε τη online στο τέλος αυτής της σελίδας), η οποία για κάθε έκθεση θα ξεκινά και θα τελειώνει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Γ. Σημειώνεται ότι εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιδότησης μπορεί να υποβληθεί για μέχρι δύο από τις ανωτέρω Εκθέσεις, θα προτιμώνται δε όσοι λαμβάνουν επιδότηση για πρώτη φορά, ανά ημερολογιακό έτος. Ο ανώτατος αριθμός επιδοτούμενων επιχειρήσεων ανά έκθεση είναι πέντε (5).

Σε περίπτωση που μία επιχείρηση που εγκρίθηκε για επιδότηση δεν συμμετάσχει τελικά στην έκθεση, θα επιλέγεται η αμέσως επόμενη επιχείρηση με σειρά προτεραιότητας.
Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός των 5 επιχειρήσεων σε μία έκθεση, το ποσό θα προστίθεται στην αμέσως επόμενη κ.ο.κ. Λόγω του αναμενόμενου μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής, αποδεικτικό προτεραιότητας των επιχειρήσεων θα αποτελεί η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το Επιμελητήριο Αρκαδίας της δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην αντίστοιχη έκθεση.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στα 300 ευρώ ανά επιχείρηση-εκθέτη. Η επιδότηση θα καταβάλλεται στον εκθέτη με το πέρας της συμμετοχής του στην έκθεση και την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου για τη δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 5 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 2016
Καταρχήν, η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής για τις ακόλουθες εκθέσεις:
1. HORECA: 12 – 15 Φεβρουαρίου 2016, METROPOLITAN EXPO (http://www.horecaexpo.gr/)
2. CLIMATHERM ENERGY 2016: 25-28 Φεβρουαρίου 2016, ATHENS METROPOLITAN EXPO (http://climatherm.gr/
3. DETROP BOUTIQUE ΚΑΙ ARTOZYMA 2016: 26-29 Φεβρουαρίου 2016, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (http://detropboutique.helexpo.gr/
4. FURNIDEC BUSINESS: 18-20 Μαρτίου 2016, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, (http://www.furnidecbusiness.gr/)
5. FOODEXPO GREECE-OENOTELIA: 19-21 Μαρτίου 2016, METROPOLITAN EXPO (http://www.foodexpo.gr/)

θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10.00 και δε θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που θα παραληφθούν νωρίτερα. Η διαδικασία θα κλείσει την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14.00 μ.μ. με σκοπό να καλυφθεί ο ανώτατος αριθμός επιδοτούμενων επιχειρήσεων, ο οποίος ανέρχεται στις 5 ανά έκθεση.
Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής (πατήστε εδώ) και μπορείτε να την υποβάλετε είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη), είτε με φαξ στο 2710227141, είτε με email στο info@arcadianet.gr, είτε on line εδώ.