9 στα 10 στελέχη αλλάζουν τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2016 / ΩΡΑ: 08:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΕΣ

Απόλυτα εξαρτημένο από την ψηφιακή τεχνολογία, βλέπουν το μέλλον των επιχειρήσεων τους, τα ανώτατα στελέχη. Σε αναλογία μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα, συνολικά, (77%) πιστεύουν ότι τα τεχνολογικά επιτεύγματα θα έχουν μεταλλάξει τις προσδοκίες από τις εταιρείες τους στα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι εταιρικοί τομείς, που, κατά κύριο λόγο, αναμένεται να αλλάξουν πλήρως λόγω της τεχνολογίας, είναι αυτοί της επικοινωνίας, της πληροφόρησης, των επενδύσεις και του σχεδιασμού. Ήδη, η συντριπτική πλειοψηφία των διευθυνόντων συμβούλων (το 90%) απαντά ότι αλλάζει τον τρόπο, που χρησιμοποιεί την τεχνολογία, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών.

Η παγκόσμια έρευνα της PwC (19th Annual Global CEO Survey: Redefining business success in a changing world) υπογραμμίζει ακριβώς το ρόλο της τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα, με στόχο την αλλαγή και την καλύτερη κατανόηση των πελατών.

Όπως διαπιστώνουν οι συντάκτες της μελέτης, πιο έντονα βιώνουν τις αλλαγές κλάδοι, στους οποίους παραδοσιακά οι προσδοκίες των πελατών από τις υπηρεσίες είναι υψηλές, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και των κεφαλαιαγορών (90%), του ασφαλιστικού κλάδου (95%), του κλάδου φιλοξενίας και αναψυχής (94%) και του τομέα υγείας (93%).

Τα δεδομένα και τα εργαλεία ανάλυσης και τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) θεωρείται ότι αποδίδουν το μεγαλύτερο όφελος όσον αφορά τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. Ακολουθούν η Έρευνα και Ανάπτυξη και η καινοτομία, που αναφέρονται από το 53% των διευθυνόντων συμβούλων, με τους συμμετέχοντες από την Ταϊβάν (76%), τη Βραζιλία (72%), τη Γαλλία (71%) και τη Γερμανία (67%), να τις ιεραρχούν υψηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Αναξιοποίητο
Εσωτερικά, ωστόσο, η τεχνολογία και οι αναλύσεις δεδομένων έχουν κι άλλες δυνατότητες που δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί. Στον τομέα διαχείρισης στελεχών, μόνο το 4% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί προγνωστικές αναλύσεις εργατικού δυναμικού, ενώ το 16% απάντησε ότι τις χρησιμοποιεί με έμφαση στην παραγωγικότητα.

Πάντως, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ελπιδοφόρα προοπτική. Ανησυχίες για την ταχύτητα της τεχνολογικής αλλαγής ως απειλής, για τις προοπτικές ανάπτυξης, εκφράζονται ιδιαίτερα έντονα στον τραπεζικό κλάδο και τις κεφαλαιαγορές (81%), 20 μονάδες πάνω από τον παγκόσμιο μέσο (61%), και ακολουθούν οι κλάδοι ΜΜΕ και ψυχαγωγίας (79%) και τεχνολογίας (66%) – που αντανακλώνται στις ανησυχίες των διευθυνόντων συμβούλων για τις δεξιότητες σε αυτούς τους κλάδους.

Πηγή: sepe.gr