Ανακοίνωση του ΟΑΕΕ για την καταβολή εισφορών 6ου Διμήνου 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/02/2016 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λόγω της προσωρινής απενεργοποίησης του Μηχανογραφικού Συστήματος Εισφορών κατά την περίοδο μετεγκατάστασης του Data Center ΗΔΙΚΑ, η τυχόν εκπρόθεσμη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 6ου διμήνου 2015 έως την 8.2.2016, δε θα επιφέρει απώλεια δικαιωμάτων και ευεργετημάτων.