Μπήκε τάξη … στην ασφάλιση του αυτοκινήτου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2016 / ΩΡΑ: 08:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΝΕΑ

Μια από της παθογένειες της ασφαλιστικής αγοράς ήταν και είναι η ασφάλιση στον κλάδο αυτοκινήτου που ήταν και είναι ένας από τους βασικούς κλάδους δραστηριότητας των περισσότερων ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα.
Τα τελευταία τρία χρόνια υπήρξαν νομοθετικές παρεμβάσεις και κανονισμοί που έβαλαν κανόνες όπως, η προπληρωμή των ασφαλίστρων και η ισχύς της εγκυρότητας με την πληρωμή , η online καταχώρηση στην ενιαία βάση του Επικουρικού Κεφαλαίου για όλα τα ασφαλισμένα αυτοκίνητα , η διασύνδεση με την τροχαία και το Υπουργείο Οικονομικών.

Μέτρα που συνέβαλαν ως ένα βαθμό στην μερική συμμόρφωση όχι μόνο των καταναλωτών -ασφαλισμένων αλλά και αρκετών εταιριών και διαμεσολαβούντων που λειτουργούν ως ένα βαθμό άναρχα.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα βαίνουν καλώς στην αγορά, αλλά αν μη τι άλλο μπήκε “το νερό στο αυλάκι” και με την εφαρμογή των νέων εποπτικών κανόνων σταδιακά τουλάχιστον δεν θα υπάρχει το μπάχαλο του παρελθόντος που είχαμε τον απίστευτο αριθμό λουκέτων σε εταιρίες γενικών ασφαλίσεων.

Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα για εταιρίες, κράτος και ασφαλισμένους ήταν το θέμα των ανασφάλιστων αυτοκινήτων, που προϋπήρχε στην Ελλάδα και επέτεινε η οικονομική κρίση .

Η Κίνηση του υπουργείου Οικονομικών να θέσει επιτέλους σε λειτουργία το σύστημα των διασταυρώσεων και ειδοποιήσεων προς τους ανασφάλιστους οδηγούς με την επιβολή προστίμων είναι σε θετική κατεύθυνση και αν υλοποιηθεί στη πράξη θα μειώσει ακόμα περισσότερο τον στόλο των ανασφάλιστων αυτοκινήτων.

Επίσης, σύμφωνα με την τελευταία δέσμευση του υπουργού Οικονομικών κ Τσακαλώτου το θέμα του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης πρόκειται να λυθεί με νέα νομοθετική παρέμβαση, που πρέπει επίσης να καθαρίσει μια ακόμα “γάγγραινα” που βάρυνε και βαρύνει ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλισμένους στον κλάδο της ασφάλισης του αυτοκίνητου.

Πηγή: asfalisinet.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.