Διακηρύξεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορούν στην προμήθεια υγρών καυσίμων και χάρτου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2016 / ΩΡΑ: 13:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΝΕΑ

Προμήθεια υγρών καυσίμων
Προκηρύσσεται επαναληπτικός ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός σε ευρώ
ελεύθερο, προς σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια με αγορά υγρών
καυσίμων και ελαιολιπαντικών & πρόσθετων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (για τα καύσιμα: το υψηλότερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό, επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα της παράδοσής του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών καυσίμων που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανά νομό).
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη για τα καύσιμα

Προμήθεια χάρτου
Προκηρύσσεται Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με την διαδικασία «Συμφωνίας – πλαισίου» και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με αγορά των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη διακήρυξη.