Πρόστιμο 150 ευρώ σε ιδιοκτήτες ΙΧ που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/02/2016 / ΩΡΑ: 14:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Όσοι δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, υπολογίζεται γύρω στις 800.οοο ιδιοκτήτες οχημάτων, θα τους επιβληθεί πρόστιμο 150 ευρώ μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου μέσω Taxisnet.

Tο πρόστιμο θα εμφανισθεί απευθείας στην ηλεκτρονική σελίδα του Taxisnet και στην προσωποποιημένη πληροφόρηση.

Παράλληλα ετοιμάζεται και εγκύκλιος προκειμένου να διευκρινιστεί ότι δεν θα πληρώσουν πρόστιμο όσοι έχουν περάσει εκπρόθεσμα από ΚΤΕΟ παρά το γεγονός ότι ο νόμος όριζε πως αν κάποιος περνούσε από ΚΤΕΟ εκπρόθεσμα θα του επιβαλλόταν το πρόστιμο των 150 ευρώ.

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.