Ανακοίνωση ΟΑΕΕ σχετικά με την καταβολή δόσεων ρύθμισης Ν.4152/2013 και Ν.4321/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/02/2016 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα 29. 2. 2016 καταβάλλονται μέσω πάγιας εντολής:

– η μηνιαία δόση ρυθμίσεων Ν. 4152/2013, Ν. 4321/2015,

– η μηνιαία δόση των ανωτέρω ρυθμίσεων που δεν εξοφλήθηκε την 1.2.2016 με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους για την εξόφληση των δόσεων.

Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την Παρασκευή 26.2.2016