Παράταση της κάλυψης ασθενείας των ανασφάλιστων εμπόρων, ζητά η ΕΣΕΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/02/2016 / ΩΡΑ: 09:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ

Η ΕΣΕΕ, πάντοτε ευαισθητοποιημένη σε κοινωνικά θέματα και ιδιαίτερα στο ζήτημα της κάλυψης των ανήμπορων και χτυπημένων από την κρίση συναδέλφων μας εμπόρων και ελευθέρων επαγγελματιών και ενόψει της επικείμενης λήξης της κάλυψης ασθενείας τους, απέστειλε προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώργο Κατρούγκαλο και στον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο σχετική επιστολή, ζητώντας την παράταση της σχετικής κάλυψης.

Το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής έχει ως κάτωθι:

«Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.4320/2015, λήγει στις 29/2/2016 το δικαίωμα παροχών ασθενείας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ και τους ασφαλισμένους που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα.

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι το πρόβλημα της κάλυψης των συναδέλφων μας δεν έχει ακόμη επιλυθεί και επειδή τα προβλήματα που θα προκύψουν θα είναι και πάλι σημαντικά, παρακαλούμε για την έγκαιρη παράταση της ισχύος της ως άνω διάταξης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, τουλάχιστον για ένα ακόμη έτος, ήτοι έως την 28/2/2017.

Η συγκεκριμένη παράταση θα προσφέρει μία προσωρινή ανακούφιση στους έμπορους που δεν απασχολούνται ή υποαπασχολούνται και δεν έχουν να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους στον ΟΑΕΕ, χάνοντας οι ίδιοι και οι οικογένειές τους την κάλυψή τους σε παροχές ασθενείας».

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.