ΟΑΕΕ: Ρύθμιση για οφειλέτες που δεν τελούν υπό πτώχευση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/02/2016 / ΩΡΑ: 11:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση του ΟΑΕΕ, για οφειλέτες με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές, που δεν τελούν υπό πτώχευση με ταυτόχρονη αναφορά σε τυχόν αλλαγές που έχουν επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο, περιλαμβάνει εγκύκλιος της διοίκησης του Οργανισμού, που εστάλη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στην εγκύκλιο υπάρχουν αναφορές για την υποβολή σχετικής αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο και για τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν, για την ελάχιστη δόση που πρέπει να καταβάλλει ο οφειλέτης, η οποία δεν πρέπει να υπολείπεται των 40 ευρώ το μήνα, όπως επίσης και για περιπτώσεις που εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις ο οφειλέτης μπορεί τύχει προσωρινής, για 18 μήνες, απαλλαγής από τυχόν καταδιωκτικά μέτρα. Υπό προϋποθέσεις ο οφειλέτης μπορεί να τύχει μέχρι και απαλλαγής χρεών.

Πιο αναλυτικά:
Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί,άνεργοι,ελεύθεροι επαγγελματίες, πρώην έμποροι) που δε διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, υπό την έννοια του άρθρου 2 Ν.3588/07, δεν τελούν υπό πτώχευση και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Τον δόλο αποδεικνύει ο πιστωτής .

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μπορούν να υποβάλλουν στο αρμόδιο Δικαστήριο αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους.

Στη ρύθμιση, μπορούν να υπαχθούν ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, την Φορολογική Διοίκηση , τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης Ο.Κ.Α.).
Οι οφειλές αυτές δεν επιτρέπεται:

  • Να αποτελούν το σύνολο των οφειλών του φυσικού προσώπου αλλά πρέπει να συντρέχουν με οφειλές προς ιδιώτες πιστωτές.
  • Να προέρχονται από αδίκημα που οφείλεται σε δόλο, βαριά αμέλεια, χρηματικές ποινές ή διοικητικά πρόστιμα, υποχρεώσεις διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου
  • Να έχουν δημιουργηθεί ή βεβαιωθεί κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3869/10.

Οφειλή που δεν έχει περιληφθεί στην αίτηση δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία διευθέτησης οφειλών. Κατ επιλογή του οφειλέτη μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλές που, κατά την ημερομηνία αίτησης για την υπαγωγή στη διαδικασία, τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.
Στη τελευταία περίπτωση (ρύθμιση/διακανονισμός), με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο ο οφειλέτης επιλέγει την υπαγωγή των οφειλών του στις διατάξεις του Ν.3869/10 και δεν είναι δυνατή η παράλληλη τήρηση άλλου θεσμικού πλαισίου ρύθμισης.

Για τη συνέχεια του άρθρου πατήστε εδώ
Πηγή:dikaiologitika.gr