Στην σύνταξη οφειλέτες του ΟΑΕΕ – Οι προϋποθέσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2016 / ΩΡΑ: 13:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΝΕΑ

Σε σύνταξη μπορούν να βγουν οφειλέτες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που χρωστούν πάνω από 20.000 ευρώ σε εισφορές, αρκεί να έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και 17.10.2015.

Εγκύκλιος του διοικητή του Οργανισμού, Δ. Τσακίρη, διευκρινίζει τις προυποθέσεις για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που οφειλουν ειφορές για να μπορούν βγουν στη σύνταξη με τους ευνοϊκούς όρους του λεγόμενου «νόμου Στρατούλη», οι επίμαχες διατάξεις του οποίου καταργήθηκαν με το τρίτο Μνημόνιο.

Ειδικότερα, σύνταξη μπορούν να πάρουν όσοι χρωστούν μέχρι και 50.000 ευρώ, έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα και έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης πριν από:

α) τις 17.10.2015, οι αιτήσεις τους βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γίνει κοινοποίηση οφειλής στον υποψήφιο συνταξιούχο

β) τις 17.10.2015, έχει γίνει κοινοποίηση οφειλής αλλά δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία ή η κοινοποιηθείσα οφειλή έχει ήδη εξοφληθεί.

Για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά τις 17.10.2015 επανέρχεται σε ισχύ το δυσμενέστερο νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε έως 02.07.2015. Δηλαδή οι οφειλέτες μπορούν να συμψηφίσουν με τη σύνταξή τους οφειλές μέχρι και 20.000 ευρώ σε 40 μηνιαίες δόσεις. Ποσά που υπερβαίνουν τις 20.000 πρέπει να πληρώνονται εφάπαξ.

Πηγή:dikaiologitika.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.