Ημερίδα της ΟΕΦΕ για τις αλλαγές στην Παιδεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/03/2016 / ΩΡΑ: 13:01 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΝΕΑ

Η Oμοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) διοργανώνει Περιφερειακή-Ενημερωτική ημερίδα στην Τρίπολη με θέμα:
«Η Ελλάδα σε περίοδο κρίσης, οι αλλαγές στην Παιδεία και η θέση των φροντιστών σαν τμήμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας και η εταιρική κοινωνική τους ευθύνη».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27.03.2016, στις 11 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Αρκαδίας (ΟΕΒΕΑ) Καλαμάτας 113 στην Τρίπολη.

Η παρουσία σας θα αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή για τον κλάδο μας και οι απόψεις σας για τον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης εξαιρετικά χρήσιμες ιδιαίτερα στο θέμα στήριξης των οικονομικά ανήμπορων μαθητών της περιφέρειας .

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.