Αυξήθηκε ο Δείκτης ωρών εργασίας για τους απασχολούμενους στο λιανεμπόριο στο 4ο τρίμηνο του 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/03/2016 / ΩΡΑ: 11:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΕΑ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει για το Λιανικό Εμπόριο τους Δείκτες Απασχολουμένων Ατόμων, καθώς και για πρώτη φορά του Δείκτες Ωρών Εργασίας και Μισθών και Ημερομισθίων, με έτος βάσης 2010=100,0 για το 4ο τρίμηνο 2015, η εξέλιξη των οποίων σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία έχει ως εξής:

• Ο Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο του 4ου τριμήνου 2015 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 4ου τριμήνου 2014, παρουσίασε αύξηση κατά 0,9%, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριμήνου 2015, παρουσίασε μείωση κατά 0,3% (Πίνακες 1,2).

• Ο Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο του 4ου τριμήνου 2015 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 4ου τριμήνου 2014, παρουσίασε αύξηση κατά 1,1%, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριμήνου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 3,4% (Πίνακας 4).

• Ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο του 4ου τριμήνου 2015 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 4ου τριμήνου 2014, παρουσίασε μείωση κατά 2,6%, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριμήνου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 21,4% (Πίνακας 5).

• Ο Εποχικά Διορθωμένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων του 4ου τριμήνου 2015 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριμήνου 2015, παρουσίασε μείωση κατά 0,2%, ο αντίστοιχος Δείκτης Ωρών Εργασίας παρουσίασε αύξηση κατά 0,4% και ο αντίστοιχος Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων παρουσίασε αύξηση κατά 3,6% (Πίνακες 3,4,5).

Επισημαίνεται ότι ο Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο του 3ου τριμήνου 2015, ο οποίος ανακοινώθηκε στο προηγούμενο Δελτίο Τύπου, λόγω νέων στοιχείων έχει αναθεωρηθεί από 95,0 σε 95,1 και η ετήσια μεταβολή του από 2,2% σε 2,3%.

 

Η χρονοσειρά των δεικτών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT12/-

Πηγή: taxheaven.gr