Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Ασφάλειας σε Πανεπιστήμια Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/03/2016 / ΩΡΑ: 13:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΝΕΑ

Πρόχειρος  Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας – Νυχτερινών Περιπολιών  των κτιριακών εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών μονάδων Καλαμάτας, Τρίπολης, Σπάρτης, Κορίνθου, Ναυπλίου, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με προϋπολογισμό δαπάνης 60.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, για το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη του διαγωνισμού