Ανακοίνωση ΟΑΕΕ. Νέο επιτόκιο αποπληρωμής ρύθμισης ν. 4321/2015 προς τον Ο.Α.Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/03/2016 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΝΕΑ

ΝΕΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4321/2015

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους, που τηρούν τη ρύθμιση Ν.4321/2015, ότι η δόση 31/03/2016 θα καταβληθεί προσαυξημένη, σύμφωνα με το νέο επιτόκιο αποπληρωμής (5,05%) Ν.4336/2015.

Για το νέο ποσό δόσης, θα αποσταλεί ατομικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στους ασφαλισμένους.

Οι ασφαλισμένοι προκειμένου να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχιση της ρύθμισής τους, θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι το όριο ανάληψης στην ανάθεση πάγιας εντολής που έχουν πραγματοποιήσει με το Τραπεζικό Ίδρυμα που συνεργάζονται, επαρκεί για την εξόφληση του νέου ποσού δόσης καθώς και τυχόν ανεξόφλητης της 29/02/2016, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.