">

Ημερίδα για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Πελοποννήσου ως προορισμός τουρισμού υγείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/03/2016 / ΩΡΑ: 12:06 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΝΕΑ

Ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Κέντρο Αποκατάστασης «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» διοργανώνουν  ενημερωτική ημερίδα με θέμα: “Ανάπτυξη και προώθηση της Πελοποννήσου ως προορισμός τουρισμού υγείας”.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 στις 5 μ.μ. στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποκατάστασης «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» στο 2ο χλμ, Παλαιάς επαρχιακής οδού Τρίπολης Τεγέας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα :6973 739216 κα. Χόντου Ευαγγελία και 6976 931060 κα. Γιαννουσοπούλου Κατερίνα

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της ημερίδας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.