Συνάντηση με την Λούκα Κατσέλη ζητούν τα Επιμελητήρια πυρόπληκτων νομών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/03/2016 / ΩΡΑ: 12:45 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κα. Λούκα Κατσέλη, ζητούν σε κοινή επιστολή τους τα Επιμελητήρια των πυρόπλητων νομών Αρκαδίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας προκειμένου να παρουσιάσουν τις προτάσεις που θα μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυσή των πυρόπληκτων δανείων.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Αξιότιμη κα Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το φλέγον θέμα των «πυρόπληκτων» δανείων που ταλανίζουν τις επιχειρήσεις των νομών Αρκαδίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Γνωρίζετε το θέμα πολύ καλά, καθώς υπήρξατε η πρώτη Υπουργός που αναγνώρισε και ενέσκηψε στο πρόβλημα και είχατε φροντίσει για τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την ανακούφιση εκατοντάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Οι ιδιαιτερότητες των πυρόπληκτων δανείων είναι πολλές και απαιτείται η ξεχωριστή αντιμετώπισή τους, καθώς οι επιπτώσεις που έχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση αυτών, είναι τεράστιες και η συνεχιζόμενη οριακή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει επιδεινώσει δραματικά το πρόβλημα.
Το θέμα των πυρόπληκτων δανείων άπτεται και της δικής σας αρμοδιότητας, καθώς σε ένα μεγάλο ποσοστό η αντιμετώπισή τους εξαρτάται από τη στάση και τη διάθεση των ελληνικών τραπεζών. Για τους λόγους αυτούς, θα θέλαμε να ζητήσουμε να έχουμε μία συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας παρουσιάσουμε το πρόβλημα, αλλά και μια σειρά από προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίλυσή του.

Με εκτίμηση,

Τα Επιμελητήρια Πυρόπληκτων Νομών
Αρκαδίας Πρόεδρος Ιωάννης Μπουντρούκας
Ευβοίας Πρόεδρος Ιωάννης Λιονάκης
Αχαΐας Πρόεδρος Πλάτωνας Μαρλαφέκας
Ηλείας Πρόεδρος Κων/νος Νικολούτσος
Λακωνίας Πρόεδρος Βασιλική Δερτιλή
Μεσσηνίας Πρόεδρος Δημήτριος Μανιάτης

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.