Διεθνής Έκθεσης «ANKOMAK 2016»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/04/2016 / ΩΡΑ: 08:35 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΝΕΑ

Μεταξύ των ημερομηνιών 1-5 Ιονίου 2016 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «ANKOMAK 2016» από την εταιρία «EUF Fairs Inc» στην Τουρκία – ISTANBUL  με επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγών.

Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους σχετικούς τομείς: Δομικών Έργων, Εμπορίου Δομικών  Μηχανημάτων, Εξόρυξης, Επιστήμης και Τεχνολογίας Κατασκευών, Ελέγχου Ποιότητας και Εξοπλισμού Δοκιμών Υλικών κ.ο.κ.

Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει μία ειδική διοργάνωση του Υπουργείου Εξωτερικών  της Τουρκίας μας, το οποίο διαρκεί 3 ημέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο και Β2Β συναντήσεις με τους παραγωγούς. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι εταιρείες θα επιλεγούν από το Υπουργείο και όχι από το Γραφείο της Πρεσβείας. Παρακάτω θα βρείτε τις λεπτομέρειες τις σχετικής διοργάνωσης:

Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της διοργάνωσης του Υπουργείου 30 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2016 το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από την κάθε εταιρεία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων με πρωινό και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο καθώς και στον εκθεσιακό χώρο.

Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο αναφερόμενο πρόγραμμα στις συγκεκριμένες ημερομηνίες των 30 Μαϊού – 2 Ιουνίου 2016 (διαμονή 3 νυχτών).

 Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφορετικές ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική έγκριση Υπουργείο.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.ankomak.com

Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση (πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση) και να την στείλετε το αργότερο μέχρι τις 20.05.2016 στο φαξ 210 72 42 948 ή στο e-mail   atina@ekonomi.gov.tr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.