Το ΓΕΜΗ συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/04/2016 / ΩΡΑ: 09:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ

Το ΓΕΜΗ συμβάλει συνολικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής μας οικονομίας. Ουσιαστικά, εκφράζει μια νέα νοοτροπία και πρακτική, ως προς την εξυπηρέτηση της επιχείρησης και του πολίτη. Μια νοοτροπία η οποία θέλει τις διαδικασίες να προσαρμόζονται στις ανάγκες του πολίτη και όχι το αντίστροφο. Μια νοοτροπία η οποία προσανατολίζεται στην απελευθέρωση και όχι στην καθήλωση της επιχειρηματικότητας, ανέφερε ο Κ. Μίχαλος σε εκδήλωση στο ΕΒΕΑ.

Ο κ. Μίχαλος τόνισε πώς τα προηγούμενα χρόνια χρειάστηκε να δώσουμε μάχες για τη λειτουργία του ΓΕΜΗ:- απέναντι στην παροιμιώδη αναποτελεσματικότητα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης- αλλά και απέναντι σε πολιτικές και άλλες δυνάμεις που είχαν θέσει στο στόχαστρο τον ίδιο τον Επιμελητηριακό Θεσμό.
Αντιμετωπίσαμε την προσπάθεια να ανατεθεί η αρμοδιότητα τήρησης και διαχείρισης του ΓΕΜΗ στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Με αποτέλεσμα, αντί να λειτουργεί ως εργαλείο αποκέντρωσης, να αποτελέσει άλλο ένα γρανάζι στο χάος της γραφειοκρατίας.
Αντιμετωπίσαμε το γεγονός ότι εγκαινιάστηκε η λειτουργία του χωρίς πλήρες κανονιστικό πλαίσιο, χωρίς μια λειτουργική μηχανογραφική εφαρμογή, αλλά με μια πλειάδα εμπλεκομένων φορέων: από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, μέχρι ασφαλιστικούς φορείς, περιφερειακές ενότητες κτλ.
Ως Επιμελητηριακή Κοινότητα δεν πάψαμε ποτέ, το δύσκολο αυτό πρώτο διάστημα, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, να προτείνουμε και να διεκδικούμε βελτιώσεις – κυρίως προς την κατεύθυνση της κατάργησης ή απλοποίησης διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς. Δεν είναι τυχαίο ότι το ΓΕΜΗ και η Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων, είχαν καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας – σε διεθνείς κατατάξεις όπως αυτή της Παγκόσμιας Τράπεζας – ως προς τη φιλικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις όπως η κατάργηση του απαιτούμενου ελάχιστου κεφαλαίου για την ίδρυση ΕΠΕ και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, είχαν ως αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει η Ελλάδα ένα άλμα 110 θέσεων στην κατάταξη Doing Business 2014, ως προς τη διευκόλυνση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων – και να αναφέρεται μάλιστα ως παράδειγμα καλής πρακτικής στον τομέα αυτό.

Έκτοτε βέβαια, ελάχιστα έγιναν για την περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Δυστυχώς, τα πράγματα κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ειδικά σε τομείς όπως το ύψος της φορολογίας και η πρόσβαση σε πιστώσεις.

Εμείς, παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε καθημερινή βάση για την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε στις επιχειρήσεις. Τόσο μέσω του ΓΕΜΗ, όσο και μιας σειράς άλλων υπηρεσιών, όπως η Ψηφιακή Υπογραφή που θέσαμε πρόσφατα στην υπηρεσία των μελών μας».

Σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο «όσον αφορά το ίδιο το ΓΕΜΗ, στόχος μας είναι η διαρκής αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών που έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες του. Επίκεντρο των προσπαθειών μας είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών, από την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, μέχρι την έκδοση και δημοσίευση των σχετικών ανακοινώσεων.

Στόχος μας είναι επίσης να διασφαλίσουμε την ευρύτερη δυνατή αυτοματοποίηση των επιμέρους λειτουργιών του συστήματος, με σκοπό την αποτελεσματική και διαφανή είσπραξη και κατανομή των πόρων του ΓΕΜΗ.

Τέλος, προγραμματίζουμε – μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων – την οργάνωση νέων υπηρεσιών, με την αξιοποίηση των πρωτογενών στοιχείων που αποθηκεύονται και ταξινομούνται στο ΓΕΜΗ. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, κλαδικές αναλύσεις, αναπτυξιακές τάσεις ανά κλάδο, Παρατηρητήριο Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας κ.ά.

Είμαστε υπερήφανοι γιατί το ΓΕΜΗ αποτελεί μια καθαρά επιμελητηριακή υπηρεσία. Μια υπηρεσία που αποτελεί έμπνευση, πρόταση και διεκδίκηση των Επιμελητηρίων. Μια υπηρεσία που οργανώνεται με πόρους και τεχνογνωσία από τα ίδια τα Επιμελητήρια. Μια υπηρεσία την οποία μόνο τα Επιμελητήρια μπορούν να προσφέρουν αξιόπιστα και αποτελεσματικά», υπογράμμισε ο κ. Μίχαλος.

Το παραπάνω είναι απόσπασμα από την ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Περισσότερεα για την εκδήλωση στην ιστοσελίδα μας στη στήλη Δελτία Τύπου, Νέα.

Πηγή:e-forologia.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.