Στοιχεία αγοράς κρασιού στο Ηνωμένο Βασίλειο-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/04/2016 / ΩΡΑ: 16:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΕΥΝΕΣ, ΝΕΑ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – οινοποιεία της Αρκαδίας για την αγορά οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, για το έτος 2015, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη Agora στο σύνδεσμο:

http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=47469#

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ τα στοιχεία