Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/05/2016 / ΩΡΑ: 15:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ

• Καταγγελία – Διαμαρτυρία για την παράνομη εγκατάσταση μεταναστών
Καταγγελία – Διαμαρτυρία για την παράνομη εγκατάσταση μεταναστών στη ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης απέστειλε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ.Τ στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και αρχές της Αρκαδίας, μετά την έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποίησαν τα μέλη της ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ.Τ στο Επιμελητήριο Αρκαδίας την Τετάρτη 25 Μαΐου με μοναδικό θέμα την πιθανή εγκατάσταση προσφύγων στη ΒΙΠΕ Τρίπολης. Παράλληλα το Επιμελητήριο Αρκαδίας, σε ανακοίνωσή του δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό των του ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ.Τ. και καλεί όλες τις τοπικές αρχές και τους βουλευτές του Νομού μας να πάρουν θέση για το θέμα αυτό και να στηρίξουν τις δίκαιες θέσεις των επιχειρήσεών της Αρκαδίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Πατήστε εδώ για να δείτε την καταγγελία – διαμαρτυρία του ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ.Τ

• Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: Παρατηρητήριο για τις Τραπεζικές Χρεώσεις
Τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για τις τραπεζικές χρεώσεις σε βασικά πιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε αφενός μεν να βελτιωθεί η ποιότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουν οι προμηθευτές και καταναλωτές αφετέρου δε να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων, σχεδιάζει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

• Ενιαία Ψηφιακή Αγορά: σημαντικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ηλεκτρονικό εμπόριο και οπτικοακουστικά μέσα
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε δέσμη μέτρων που δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις να αγοράζουν και να πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο με μεγαλύτερη ευκολία και εμπιστοσύνη παντού στην ΕΕ.
Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τα οπτικοακουστικά μέσα με σκοπό τη δημιουργία ενός δικαιότερου περιβάλλοντος για όλους τους παράγοντες, την προώθηση ευρωπαϊκών ταινιών, την προστασία των ανηλίκων και την καλύτερη αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Η πρόταση αυτή αντικατοπτρίζει επίσης μια νέα προσέγγιση για τις διαδικτυακές πλατφόρμες, καθώς εξετάζει τις προκλήσεις σε διάφορους τομείς.
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά όλες οι πληροφορίες.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.