To άρθρο της εβδομάδας. Γίνομαι importer στην Αμερικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/05/2016 / ΩΡΑ: 17:45 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΝΕΑ

Το παρόν άρθρο αφορά τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να αποκτήσουν εταιρική παρουσία και να δραστηριοποιηθούν ως εισαγωγείς στις Η.Π.Α.. Περιέχει πληροφορίες για τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εισάγεις και να προωθήσεις προϊόντα στις Η.Π.Α.

Γίνομαι importer σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο και δεν πρέπει να ταυτίζεται με το απλά «στέλνω προϊόν» στο εξωτερικό. Τον τρόπο αυτό επιλέγουν παγκοσμίως επιχειρηματίες που επιθυμούν να επεκταθούν περαιτέρω από τα στενά όρια του εξαγωγέα προϊόντων της χώρας τους, να εξερευνήσουν τις δυνατότητες της νέας αγοράς σε όλο της το εύρος και να έχουν πιο ενεργό ρόλο.

Οι αμερικανικές εισαγωγές αγαθών έφτασαν το 2015 τα 2,3 τρις δολάρια αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 12,3% των παγκόσμιων εισαγωγών. Οι αριθμοί έρχονται να επιβεβαιώσουν τις τεράστιες δυνατότητες της αμερικανικής αγοράς και να την κατατάξουν για άλλη μια φορά #1 εισαγωγέα αγαθών παγκοσμίως.

Τα παρακάτω είναι κάποια βασικά σημεία τα οποία θα πρέπει να λάβετε υπόψη ξεκινώντας το εγχείρημά σας να εξάγετε στις Η.Π.Α.

Βιωσιμότητα της ιδέας

Για να διαπιστωθεί η βιωσιμότητα της ιδέας θα πρέπει να αξιολογηθούν οι ακόλουθοι παράγοντες:

 • Διαθεσιμότητα του προϊόντος: Πώς, από πού και σε τι ποσότητα μπορούμε να προμηθευτούμε το προϊόν;
 • Μεταφορά του προϊόντος: Πώς θα μεταφερθεί το προϊόν στις Η.Π.Α.;
 • Νομοθεσία και κανονισμοί: Πώς θα υλοποιηθεί το εγχείρημα σύμφωνα με τους κανόνες που ρυθμίζουν την εισαγωγή ξένων προϊόντων στις Η.Π.Α.;
 • Marketing και προώθηση: Πώς θα γίνουν αποτελεσματικά η διείσδυση στην αμερικανική αγορά και η προσέγγιση καταναλωτών;

Ιδιότητα

Κατόπιν, θα πρέπει να αποφασιστεί με τι ιδιότητα θα φέρει το εμπόρευμα στις Η.Π.Α. Οι συνηθέστεροι τρόποι που επιλέγουν οι ενδιαφερόμενοι είναι είτε ως έμποροι (import/export merchants) είτε ως πράκτορες με προμήθεια (commission agents). Σαν έμπορος, ο πιο απλός τρόπος για να μπεις στο παιχνίδι είναι αγοράζοντας το προϊόν στην Ελλάδα και στη συνέχεια μεταφέροντας και μεταπωλώντας στις Η.Π.Α.. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαιών και ενέχει μεγαλύτερο ρίσκο. Άλλοι ξεκινούν ως πράκτορες έναντι προμήθειας. Ο commission agent θα φροντίσει να φτάσει το προϊόν στον τελικό Αμερικανό αγοραστή χωρίς τις περισσότερες φορές να αποκτά τίτλο επί του εμπορεύματος. Κατόπιν γραπτής συμφωνίας με τον παραγωγό θα λάβει προμήθεια σε αντάλλαγμα για μια επιτυχώς ολοκληρωμένη συναλλαγή. Ο τρόπος αυτός ενέχει πολύ μικρότερο ρίσκο, ωστόσο απαιτεί εξαιρετικές δεξιότητες διαπραγμάτευσης, προώθησης και πολύ καλή επικοινωνία.

Κανονισμοί και φόροι

Πριν επιχειρήσετε να φέρετε οτιδήποτε στις Η.Π.Α., βεβαιωθείτε ότι έχετε πρώτα συμμορφωθεί με όλους τους κανονισμούς εισαγωγής των Η.Π.Α. Θετικό σημείο αποτελεί το γεγονός ότι αν θέλεις να λειτουργήσεις σαν import merchant στις Η.Π.Α. δε χρειάζεσαι ειδική επαγγελματική άδεια ή εγγραφή. Απλά εισάγεις. Ωστόσο, για την εισαγωγή ορισμένων κατηγοριών προϊόντων απαιτείται άδεια από συγκεκριμένες κυβερνητικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, τρόφιμα ως παραγγελία σε προμηθευτή, φυτικά, ζωϊκά και γαλακτοκομικά προϊόντα, επώνυμα προϊόντα και υλικό κατοχυρωμένης πνευματικής ιδιοκτησίας θα χρειαστούν ειδική άδεια για να εισέλθουν στις Η.Π.Α. Σε επόμενη φάση θα πρέπει να ελέγξετε αν το προϊόν θα γίνει δεκτό και ποιοι θα είναι οι φόροι που θα επιβαρυνθείτε. Σχεδόν οτιδήποτε γίνεται δεκτό με πολύ λίγες εξαιρέσεις. Επιπλέον, τα περισσότερα προϊόντα είναι αδασμολόγητα (duty-free) όταν προέρχονται από χώρες με τις οποίες οι Η.Π.Α. έχουν συνάψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Χρήσιμο εργαλείο για να μάθετε αν ένα προϊόν θα γίνει δεκτό και τους επιμέρους δασμούς αποτελεί ο ιστότοπος www.usitc.gov και το harmonized tariff system (HTS).

Έγγραφα

Μέρος της γενικότερης συμμόρφωσης στους κανονισμούς των Η.Π.Α. αποτελεί και η ορθή σύνταξη και σειρά των εγγράφων. Τα έγγραφα είναι απλά και εύκολα στη συμπλήρωση. Ορισμένα από τα κύρια έγγραφα που θα πρέπει να συμπεριλάβετε είναι τα εξής:

 • Τιμολόγιο: πρέπει να συνοδεύει οποιαδήποτε αποστολή προϊόντων και συνήθως συμπληρώνεται από τον εξαγωγέα. Περιγράφει το είδος και την αξία του εμπορεύματος, ποιοι είναι ο αγοραστής και πώλητής και περιλαμβάνει πιστοποιητικό προέλευσης, αν χρειάζεται.
 • Πιστοποιητικό προέλευσης (Certificate of Origin): δεδομένου ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που ορίζονται στους κανόνες καταγωγής, το προϊόν αποκτά εθνικότητα. Είναι έγγραφο που συντάσσεται από τον εξαγωγέα και συνοδεύει την αποστολή και όχι το προϊόν μεμονωμένα.
 • Κατάλογος συσκευασίας (Packing List): Έγγραφο που περιγράφει τον αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων και το είδος του εμπορεύματος στο καθένα και τα καταγράφει και αριθμεί για καλύτερο κι ευκολότερο έλεγχο.
 • Υγειονομικό πιστοποιητικό (Sanitary Certificate): Οτιδήποτε προορίζεται για χρήση από άνθρωπο ή ζώο θα πρέπει να συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσης. Το υγειονομικό πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι η παρασκευή/επεξεργασία του προϊόντος ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της αρμόδιας αρχής.
 • Φορτωτική θαλάσσιας ή εναέριας μεταφοράς: Έγγραφο που αποδεικνύει τη φόρτωση εμπορευμάτων για μεταφορά και μπορεί να αποτελέσει πιστωτικό τίτλο.
 • Πιστοποιητικό ασφάλισης
 • Προηγούμενη ειδοποίηση στο Food & Drug Administration: Όταν πρόκειται για εισαγωγή τροφίμων ή φαρμάκων θα πρέπει πριν τη μεταφορά να ειδοποιηθεί το αμερικανικό FDA, ώστε να αποφασίσει αν θα επιθεωρήσει ή όχι μέρος του εμπορεύματος κατά την άφιξή του.

Σύσταση εταιρείας

Η σύσταση αμερικανικής εταιρείας προτείνεται για λόγους αξιοπιστίας και ευελιξίας. Ο αμερικανός αφοραστής προτιμά τη συνεργασία με μια εταιρεία που διέπεται από τη νομοθεσία των Η.Π.Α. παρά με μια αλλοδαπή εταιρεία αγνώστου εταιρικού τύπου. Ο εταιρικός τύπος που συνήθως επιλέγεται είναι η Limited Liability Company (LLC). Στη συνέχεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα της εταιρείας και business tax number που θα χρησιμοποιηθεί και σαν importer number. Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας θελήσει στη συνέχεια να επεκταθεί και στην εξαγωγή αμερικανικών προϊόντων, η ίδια εταιρεία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την εξαγωγική του δραστηριότητα.

Προώθηση στην αγορά

Η προώθηση στην αγορά αποτελεί νευραλγικό κομμάτι του εγχειρήματος. Μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους ανάλογα με το είδος του προϊόντος σας, την αγορά που στοχεύετε και φυσικά το budget. Το στήσιμο ενός website και μιας καλής διαφημιστικής προσπάθειας, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι εργαλεία προσιτά σε όλους. Επιπλέον, η συμμετοχή σε εκθέσεις και events στις Η.Π.Α. και η προσέγγιση brokers που θα προωθήσουν το προϊόν σε αλυσίδες καταστημάτων θα κοστίσει σίγουρα περισσότερο αλλά μπορεί να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Της Βασιλικής Κίου

Πηγή:epixeiro.gr