">

Αναμένεται η ρύθμιση για τις αδήλωτες καταθέσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/06/2016 / ΩΡΑ: 13:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΕΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Σε κρίσιμο σημείο έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών αναφορικά με τη μορφή της ρύθμισης για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων που δεν έχουν δηλωθεί από Έλληνες φορολογικούς κατοίκους και αποκτήθηκαν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Οι τελευταίες πληροφορίες του capital.gr αναφέρουν ότι στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών -που ποντάρει και στο εισπρακτικό αποτέλεσμα της ρύθμισης για να φέρει ζεστό χρήμα στα κρατικά ταμεία- είναι η ρύθμιση να έχει τεθεί σε ισχύ το αργότερο έως τα μέσα Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι οι σχετικές διατάξεις είναι πιθανό να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση έως τα και μέσα Ιουλίου και στη συνέχεια να πάρει το δρόμο για τη Βουλή.

Στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς έχει διαμορφωθεί ένα βασικό πλαίσιο για τη μορφή της ρύθμισης η οποία αναμένεται να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

– ο φόρος για τη νομιμοποίηση των αδήλωτων κεφαλαίων θα υπολογίζεται με βάση την κλίμακα φορολόγησης του εισοδήματος που ίσχυε κατά το έτος απόκτησης. Ο φορολογούμενος θα δηλώνει το έτος που αποκτήθηκε το εισόδημα αλλά θα έχει το δικαίωμα η εφορία να ζητήσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τον πραγματικό χρόνο απόκτησης. Στην πράξη, ωστόσο, όπως λένε πηγές του ΥΠΟΙΚ ο φορολογούμενος θα επιλέγει το έτος που θα φορολογηθεί το αδήλωτο εισόδημά του

– δεν θα επιτρέπεται καμία έκπτωση από τον βασικό φόρο που θα προκύπτει από την φορολόγηση του εισοδήματος με την κλίμακα του έτους απόκτησης

– εκτός από τον βασικό φόρο θα επιβάλλεται προσαύξηση για κάθε έτος καθυστέρησης από την απόκτηση του εισοδήματος έως και τη δήλωσή του. Η προσαύξηση θα μειώνεται αν ο φορολογούμενος επιλέγει να εξοφλήσει τον φόρο σε λίγες δόσεις ή εφάπαξ

– θα επιβάλλεται και πρόστιμο επί του ποσού του φόρου το οποίο θα εξαρτάται από τον αν ο φορολογούμενος βρίσκεται στο στόχαστρο του φορολογικού ελέγχου. Το πρόστιμο θα είναι χαμηλότερο αν ο φορολογούμενος δεν έχει εντοπισθεί από τις φορολογικές αρχές και οικειοθελώς αυτοαποκαλύπτεται ενώ αν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου του και ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόστιμο θα είναι μεγαλύτερο.

– θα υπάρχει δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση μέχρι και πριν το στάδιο οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου. Στη πράξη το αποτέλεσμα του ελέγχου αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας ολοκληρώνεται με τη πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την επίδοση στον ελεγχόμενο του σημειώματος με τα αποτελέσματα του ελέγχου (π.χ. 30 ημερών).

– απαλλαγή από ποινικές κυρώσεις για όσους εντάσσονται στη ρύθμιση.

Πηγή: e-foro9logia.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.