Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/07/2016 / ΩΡΑ: 15:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ

• Πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία οι επιχειρηματίες – Συνέντευξη του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννη Μπουντρούκα.
Για τον αναπτυξιακό νόμο, τους πρόσφυγες, τη Λευκή Νύχτα, τη Νέα Επιμελητηριακή Νομοθεσία και πολλά άλλα επίκαιρα θέματα με έμφαση στις δυνατότητες που δίνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας στους επαγγελματίες, μέσα από τις δράσεις και παρεμβάσεις που κάνει, μίλησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννης Μπουντρούκας, στην εκπομπή Face Control του Τριαντάφυλλου Σωτηρόπουλου.
Πατήστε εδώ για τη συνέντευξη.

• Νέες προθεσμίες των προγραμμάτων ΕΣΠΑ
Η «Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» ενημερώνει το επιχειρηματικό κοινό ότι μετά από την παράταση στις καταληκτικές προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020, μετά τη σημερινή λήξη, Δευτέρα 4 Ιουλίου, το προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» η νέα καταληκτική προθεσμία για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», είναι 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

• ΕΣΠΑ: Επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Στην πρόσκληση για τη δράση «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020, προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η πρόσκληση αφορά στον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, την παροχή της σχετικής κατάρτισης και την πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν και έχει ως στόχο να δώσει στους εργαζομένους πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες επί του επαγγέλματός τους, με άμεση και θετική επίπτωση στην επαγγελματική τους ικανότητα. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ και η εμβέλεια της εφαρμογής της αφορά στο σύνολο των περιφερειών της χώρας.

• Πτώση στις τιμές παραγωγού της βιομηχανίας και στον κύκλο εργασιών του λιανεμπορίου
Πτώση σημείωσε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, εμφάνισε πτώση κατά 8,9% έναντι πτώσης 3,1% το αντίστοιχο διάστημα 2014 – 2015. Συρρίκνωση εμφάνισε επίσης και ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς ο γενικός δείκτης όγκου παρουσίασε πτώση κατά 1,5% σε ετήσιο επίπεδο.

• ΑΡΚΑΔΙΑ 2016 – Επιχειρηματική αποστολή εισαγωγέων στην Αρκαδία
Επιχειρηματική αποστολή και B2B, 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου, 2016
Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, ως μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network –διοργανώνει εισερχόμενη Επιχειρηματική Αποστολή στην Αρκαδία.
Οι Αρκαδικές επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με περίπου 20 εκπροσώπους ξένων επιχειρήσεων, οι οποίες ενδιαφέρονται για τα αρκαδικά προϊόντα και για διεθνή συνεργασία και να συμμετάσχουν σε επιχειρηματικές B2B συναντήσεις και επισκέψεις σε επιχειρήσεις.
Οι επιλεγμένες επιχειρήσεις της Αρκαδίας θα έχουν προκαθορισμένα ραντεβού με τους ξένους πιθανούς συνεργάτες πριν από την εκδήλωση.

Πατήστε εδώ για τη συνέντευξη.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.