Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/09/2016 / ΩΡΑ: 09:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΝΕΑ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου προς Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Προμήθειας Τεσσάρων (4) Ναυτιλιακών Συστημάτων Νυκτερινής Έρευνας Κ/Φ, Διάρκειας Ενός (1) Έτους, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Τετρακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (400.000,00€) (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο), Απαλλασσομένου ΦΠΑ και Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Δημοσίου και Ταμείων ΠΝ.

Για όλες τις πληροφορίες πατήστε εδώ