Νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/09/2016 / ΩΡΑ: 20:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η ΕΚΤ δημοσιοποίησε τις νομισματικές εξελίξεις στην ζώνη του ευρώ για τον Ιούλιο.

• Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ευρέος νομισματικού μεγέθους Μ3 (δάνεια νοικοκυριών) επιβραδύνθηκε σε 4,8% τον Ιούλιο του 2016 από 5,0% τον Ιούνιο του ιδίου έτους.

• Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του στενότερου μεγέθους Μ1, (δάνεια σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις) το οποίο περιλαμβάνει το νόμισμα σε κυκλοφορία και τις καταθέσεις μίας ημέρας, μειώθηκε σε 8,4% τον Ιούλιο, από 8,7% τον Ιούνιο.

• Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά διαμορφώθηκε σε 1,8% τον Ιούλιο, αμετάβλητος από τον προηγούμενο μήνα.

• Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε στο 1,9% τον Ιούλιο, από 1,7% το Ιούνιο.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ευρέος νομισματικού μεγέθους Μ3  (δάνεια νοικοκυριών) επιβραδύνθηκε σε 4,8% τον Ιούλιο του 2016 από 5,0% το Ιούνιος. (Μέσος όρος τριμήνου 4,9%)

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των συνολικών πιστώσεων προς τους κατοίκους της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 3,9% τον Ιούλιο του 2016 έναντι 3,8% κατά τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πιστώσεων προς τη γενική κυβέρνηση αυξήθηκε σε 12,3% το Ιούλιο, από 11,7% τον Ιούνιο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα  διαμορφώθηκε σε 1,4% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με το 1,5% τον Ιούνιο.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των προσαρμοσμένων δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε στο 1,7% τον Ιούλιο, από 1,5% τον Ιούνιο.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά δεν μεταβλήθηκε ως προς τον προηγούμενο μήνα (1,8% τον Ιούλιο)  και η ετήσιος ρυθμός αύξησης των προσαρμοσμένων δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε στο 1,9% τον Ιούλιο, από 1,7% τον Ιούνιο.

Πηγή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.