Χορήγηση βεβαίωσης για απαλλαγή από τη φαρμακευτική δαπάνη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/09/2016 / ΩΡΑ: 11:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ
ΟΑΕΕ

Ο  Οργανισμός  Ασφάλισης  Ελευθέρων  Επαγγελματιών  ενημερώνει  ότι  ξεκίνησε  η  χορήγηση Βεβαιώσεων πλήρους απαλλαγής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου τριακοστού πρώτου του  Ν 4411/2016, για τους  συνταξιούχους  που  οριστικά  απώλεσαν  το  ΕΚΑΣ την 01/7/2016, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  92  του  Ν 4387/2016.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η χορήγηση Βεβαιώσεων για συμμετοχή  10%  στη  φαρμακευτική  δαπάνη στους  δικαιούχους  ΕΚΑΣ.

Οι συνταξιούχοι μπορούν να τις αναζητήσουν από τα Τμήματα Εκκαθάρισης  Συντάξεων καθώς και από τα Περιφερειακά Τμήματα όλων των Διευθύνσεων του  Οργανισμού.