">

Σύνοδος Κορυφής για την Καινοτομία στην Υγεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/10/2016 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Για πρώτη φορά  γίνεται η Σύνοδος Κορυφής για την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην ΥΓΕΙΑ (W.H.I.S.) στις ΚΑΡΥΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 21- 23 Οκτωβρίου 2016. Η W.H.I.S είναι μια ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ για όλους να εμπνευστούν, να καινοτομήσουν και να μοιραστούν γνώση μεταξύ τους. Ο στόχος της είναι να βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες να δουλέψουν μαζί για ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ , ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ και την ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ παράλληλα να τονώσουν την οικονομική  ανάπτυξη της περιοχής που γίνεται η ΣΥΝΟΔΟΣ.

Στόχος είναι η συλλογική ευημερία της ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ με προορισμό & αφετηρία  την ΥΓΕΙΑ. Η W.H.I.s έχει δημιουργήσει δικτύωση σε 17 κοινότητες στον ΠΛΑΝΗΤΗ.

Ανάμεσα στους  διακεκριμένους ομιλητές του W.H.I.S GREECE είναι :

Ο Dr Gunter Pauli, Πατέρας της ΜΠΛΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Ιδρυτής του Ζero Emissions Research Innitiatives (zeri.org) και ΠΡΟΕΔΡΟΣ της NOVAMONT,

Ο Δρ. Ammid Hannan – Γενικός Ιατρός και Πρόεδρος της W.H.I.S.,

O Kos Sheridan Tatsuno – Επιχειρησιακός Στρατηγός Silicon Valley,

O Δρ. Νίκος Κατσαρός π. Πρόεδρος ΕΦΕΤ Επιστ. Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,

30 διακεκριμένοι Γιατροί & Επαγγελματίες Υγείας καθώς και Νέοι και Γυναίκες επιχειρηματίες.

Δράσεις  που  τονίζουν ιδιαιτέρα την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ όπως η «Γιόγκα Γέλιου» για τους ηλικιωμένους ή Ιατρική Δάσους, η Χορογραφία θα τονίσει την δημιουργική πλευρά των ανθρώπων.

Σε πρακτικό επίπεδο η Ka Desiree Driesenaar και η Κα Ivanka Milenkovic θα παρουσιάσουν ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΜΠΛΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ που θα ενημερώσουν και θα δραστηριοποιήσουν  τους ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ώστε να δημιουργήσουν επιχειρηματικές δράσεις μετά το πέρας της ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ –   EΙΣΗΤΗΡΙΑ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

http://www.worldhealthinnovationsummit.com/home/whis-global/whis-greece/

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.