Επιχειρηματικές συνεργασίες με Ρώσους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/11/2016 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο στα πλαίσια ανάπτυξης  της ελληνορωσικής περιφερειακής συνεργασίας,  προωθεί δράσεις  για την επίτευξη άμεσης συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στις Περιφέρειες της Ελλάδας και της Ρωσίας.

Ως αποτέλεσμα των εργασιών του Ελληνορωσικού Επιχειρηματικού Φόρουμ στην πλατφόρμα της  φετινής  ΔΕΘ, οι συνεργίες μεταξύ των Ρωσικών και Ελληνικών επιχειρήσεων με την δημιουργία μεικτών επιχειρήσεων, την  μεταφορά τεχνογνωσίας,  την χρήση εξοπλισμού από την Ελλάδα για την οργάνωση της παραγωγής και της επεξεργασίας προϊόντων  στη Ρωσία  σε διάφορους τομείς αλλά και η προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση, το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο θα υποδεχτεί μια επιχειρηματική αποστολή από την Περιφέρεια της Σαμάρα, την περίοδο 22-26 Νοεμβρίου 2016.

Η Περιφέρεια της Σαμάρα  θεωρείται μια από τις πιο αναπτυγμένες περιοχές της Ρωσίας, ένα σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο πανεπιστημιακού επιπέδου, με δυνατή παρουσία του βιομηχανικού, φαρμακευτικού, αγροτικού τομέα, καθώς και του ιατρικού εξοπλισμού, αλλά και της αυτοκινητοβιομηχανίας (LADA).

Κατά την επίσκεψή της ρωσικής επιχειρηματικής αποστολής, θα διοργανωθεί παρουσίαση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας για την ελληνική αγορά στις 23 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15.30 – 18.00 στο Πολιτιστικό & Επιστημονικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Τζαβέλλα 7, Χαλάνδρι).

Η εκδήλωση απευθύνεται στα μέλη του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, αλλά και τις Ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προβούν σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ρωσικές ιδίως στους  τομείς:

  • φαρμακοβιομηχανία
  • ιατρική και φαρμακευτική έρευνα
  • αυτοκινητοβιομηχανία (Lada)
  • internet technologies (IT).

 

Σημειώνεται, ότι θα υπάρξει δυνατότητα networking με τα μέλη της Ρωσικής αποστολής.

Για κάθε διευκρίνιση βρισκόμαστε στην διάθεσή σας στα τηλ. 210 69 18 127, 211 700 70 43  και e-mail: office@hrcc.gr, hrcc@otenet.gr.

 

 

Με εκτίμηση,

Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.