Η πληροφορική πρωταγωνιστεί σε συγχωνεύσεις και εξαγορές το 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/11/2016 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΝΕΑ

Εξαιρετικά κινητικός και ελκυστικός για τους επενδυτές αποδείχθηκε ο τομέας της Πληροφορικής και το 1ο εξάμηνο του 2016. Κατέλαβε, μάλιστα, την πρώτη θέση στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μεταξύ των δραστήριων  κλάδων με βάση τον αριθμό των συμφωνιών συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε), κατά το 1ο εξάμηνο του 2016,  με 121 συμφωνίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 18% του συνόλου.

Έτερος δυναμικός κλάδος, που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον για Σ&Ε στην περιοχή το εξεταζόμενο διάστημα, ήταν η παραγωγή και μεταποίηση με 75 συμφωνίες και ποσοστό 11%, με την παροχή υπηρεσιών να ακολουθεί με 62 συμφωνίες και ποσοστό 9% του συνόλου.

Με βάση τη μέση εκτιμώμενη αξία των συμφωνιών, η μεγαλύτερη δραστηριότητα καταγράφηκε στους κλάδους της ψυχαγωγίας ($140,8 εκατ.), το real estate ($78,5 εκατ.) και του λιανικού και χονδρικού εμπορίου ($49,6 εκατ.).

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκθεση της ΕΥ που αποτυπώνει τη δραστηριότητα Σ&Ε στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, κατά το 1ο εξάμηνο του 2016.

Μείωση αξίας
Σύμφωνα με την έρευνα, η συνολική εκτιμώμενη αξία των Σ&Ε στην περιοχή, κατά το 1ο εξάμηνο του έτους, ήταν μειωμένη κατά 14,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, παρά την οριακή αύξηση του αριθμού των συμφωνιών κατά 1,2%. Σε απόλυτους αριθμούς, η αξία διαμορφώθηκε σε $14,1 δις, σύμφωνα πάντα με την έρευνα (ΕΥ, M&A Barometer H1 2016: Central and Southeast Europe), η οποία καλύπτει 11 χώρες της περιοχής (Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία και Τσεχία).

Η Τσεχία ήταν η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό (194) και τη μεγαλύτερη αξία ($4,9 δις) συμφωνιών, ακολουθούμενη από την Τουρκία, με 133 συμφωνίες αξίας $3,5 δις. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Πολωνία, με 121 συμφωνίες, αξίας $2,3 δις.

Η Τσεχία ήταν, επίσης, μία από τις ελάχιστες χώρες της περιοχής, όπου καταγράφηκε σημαντική αύξηση, τόσο του αριθμού (98%), όσο και της αξίας (74,1%) των Σ&Ε, επηρεάζοντας θετικά και τα συγκεντρωτικά στοιχεία της περιοχής.

Ενδοσυνοριακές συναλλαγές
Αυξημένο για ακόμα μία φορά ήταν το ποσοστό των ενδοσυνοριακών συναλλαγών, το οποίο άγγιξε το 57%, έναντι 9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Οι συναλλαγές από επενδυτές του εξωτερικού διαμορφώθηκαν στο 32%, ενώ μόλις το 11% κατευθύνθηκε σε χώρες του εξωτερικού. Τα υψηλότερα ποσοστά ενδοσυνοριακών συναλλαγών καταγράφηκαν στην Τσεχία (73%) και την Ελλάδα (70%), ενώ η Τουρκία σημείωσε το μεγαλύτερο αριθμό εξερχόμενων συμφωνιών (23). Παράλληλα, υψηλά ποσοστά αναλογικού μεριδίου εξερχόμενων συμφωνιών καταγράφηκαν από τη Σλοβακία (39%) και τη Σλοβενία (22%). Τα υψηλότερα ποσοστά συμφωνιών από επενδυτές του εξωτερικού προσέλκυσαν η Κροατία (64%) και η Ρουμανία (61%), ενώ οι πιο δραστήριοι επενδυτές στην περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης ήταν οι ΗΠΑ με 30 συμφωνίες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία (22), η Γαλλία (14) και η Ιταλία (10).

Η συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών στις Σ&Ε έφθασε το 78% στην περιοχή, με εντονότερη παρουσία στην Κροατία (93%), την Πολωνία (86%), τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (82%).Τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής χρηματοοικονομικών επενδυτών καταγράφηκαν στην Ελλάδα (40% της αγοράς), την Ουγγαρία (39%) και τη Σερβία (33%).

Μειωμένη δραστηριότητα στην Ελλάδα
Στη χώρα μας, μόλις 10 Σ&Ε πραγματοποιήθηκαν το 1ο εξάμηνο του έτους, συνολικής αξίας $200 εκατ., έναντι 20 συμφωνιών αξίας $1,6 δις το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας μείωση κατά 50% και 87,5% αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το σύνολο των ετών 2014 και 2015 ήταν 22 συμφωνίες αξίας $1,33 δις και 28 συμφωνίες αξίας $1,77 δις. Από τις συμφωνίες που ολοκληρώθηκαν στη χώρα μας, οι επτά ήταν ενδοσυνοριακές, οι δυο προήλθαν από επενδυτές του εξωτερικού και πιο συγκεκριμένα, από τις ΗΠΑ, ενώ πραγματοποιήθηκε μόνο μία εξερχόμενη συναλλαγή. Καμία από τις συμφωνίες αυτές δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των 10 μεγαλύτερων συμφωνιών που καταγράφηκαν στην περιοχή. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι οι πιο δραστήριοι κλάδοι στις Σ&Ε στη χώρα μας ήταν των τροφίμων και ποτών και του λιανικού και χονδρικού εμπορίου.

Πηγή: sepe.gr