Χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ για ίδρυση νέας επιχείρησης θα δώσει το EaSI

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2016 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μικροδάνεια σε επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων και άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν μια δική τους επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά για διάφορους λόγους δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση απο τις τράπεζες, σχεδιάζει να κινητοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ). Το ανώτατο ποσό της δανειοδότησης φτάνει τις 25.000 ευρώ.

Ο στόχος αυτός της Κομισιόν ανακοινώθηκε σε «Ημερίδα μικροχρηματοδότησης της Ε.Ε.», που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στις Βρυξέλλες με πρωτοβουλία της Κομισιόν. Τρεις ελληνικές τράπεζες, η Εurobank Ergasias, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και η Παγκρήτεια Τράπεζα, έχουν οριστεί μέχρι τώρα ως ενδιάμεσοι πάροχοι για την Ελλάδα.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), με τη βοήθεια και του επενδυτικού πακέτου Γιούνκερ, ενώ η πρωτοβουλία απευθύνεται σε ανέργους μικροεπιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους νεαρής ηλικίας, μειονότητες, γυναίκες και αγροτικές κοινότητες, όπου η μικροχρηματοδότηση μπορεί να συμβάλει στην επαγγελματική ένταξη, την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική στέγαση και την εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός σε επίπεδο ΕΕ που αποσκοπεί στην προαγωγή ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης υψηλού επιπέδου, τη διασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Το EaSI διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα συνενώνει τρία προγράμματα της ΕΕ τα οποία αποτελούσαν αντικείμενο χωριστής διαχείρισης το διάστημα 2007-2013: PROGRESS, EURES και Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress.

Από τον Ιανουάριο του 2014, τα προγράμματα αυτά αποτελούν τους τρεις άξονες του EaSI, που στηρίζουν:

 • τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση – άξονας PROGRESS (61% του συνολικού προϋπολογισμού)·
 • την επαγγελματική κινητικότητα – άξονας EURES (18% του συνολικού προϋπολογισμού)·
 • την πρόσβαση στις μικροχρηματοδοτήσεις και την κοινωνική επιχειρηματικότητα – άξονας Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική επιχειρηματικότητα (21% του συνολικού προϋπολογισμού).

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, στο πρόγραμμα μικροχρηματοδότησης μπορούν να συμμετάσχουν:

 • Ελεύθεροι επαγγελματίας που θέλουν να συστήσουν/επεκτείνουν μια μικροεπιχείρηση (με λιγότερους από 10 υπαλλήλους), ιδίως μια κοινωνική επιχείρηση,
 • άνεργοι ή άτομα που έχουν αποσυρθεί προσωρινά από την αγορά εργασίας,
 • άτομα που δεν μπορούν εύκολα να λάβουν μια συμβατική πίστωση (επειδή: είναι γυναίκες, είναι νέοι ή πολύ νέοι ή ηλικιωμένοι, ανήκουν σε μειονοτική ομάδα, έχουν αναπηρία, κ.λπ).
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός για το διάστημα 2014-2020 ανέρχεται σε 919.469.000 ευρώ

Στόχοι  

 • Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ και συντονισμός της δράσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης.
 • Στήριξη της ανάπτυξης κατάλληλων συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών για την αγορά εργασίας.     Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της.
 • Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης με την ανάπτυξη μιας ανοιχτής αγοράς εργασίας.
 • Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτες ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και βελτίωση της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το EaSI:  

 • δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι νέοι,
 • προάγει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών,
 • καταπολεμά τις διακρίσεις,
 • προωθεί ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση υψηλού επιπέδου,
 • εγγυάται επαρκή και κατάλληλη κοινωνική προστασία,
 • καταπολεμά τη μακροχρόνια ανεργία,
 • αγωνίζεται κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το ΕΤΕ δεν προσφέρει άμεση οικονομική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικροδανειολήπτες, αλλά υλοποιεί τον χρηματοδοτικό μηχανισμό μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, όπως π.χ. ιδρύματα μικροχρηματοδότησης, κοινωνικής χρηματοδότησης και εγγυήσεων, αλλά και τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ε.Ε. και άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EaSI. Αυτοί οι διαμεσολαβητές επικοινωνούν απευθείας με τους ενδιαφερόμενους για να τους παρέχουν στήριξη εγγυημένη από το EaSI. Στην Ελλάδα οι πάροχοι είναι οι παραπάνω τρεις τράπεζες.

Η Κομισιόν ενισχύει την κοινωνική διάσταση του ΕΤΣΕ, τόσο ως προς τη μικροχρηματοδότηση όσο και ως προς την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Συνολικά, το ύψος της στήριξης στους τομείς αυτούς αναμένεται να αυξηθεί (από τα 193 εκατ. ευρώ του προγράμματος EaSI) στο 1 δισ. ευρώ περίπου, με παράλληλη κινητοποίηση περίπου 3 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το EaSI δίνει τη δυνατότητα σε επιλεγμένους παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων στην Ε.Ε. να αυξήσουν τα ποσά που δανείζουν, με τις ακόλουθες ενέργειες:

δίνει εγγυήσεις σε παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων και κατά συνέπεια αναλαμβάνει από κοινού τον κίνδυνο ζημίας,     χρηματοδοτεί την αύξηση των ποσών που διατίθενται για μικροδάνεια.

Οι όροι χορήγησης μικροδανείων σε επιχειρηματίες, δηλαδή το ποσό, η διάρκεια, το επιτόκιο, τα έξοδα και το χρονικό πλαίσιο του δανείου, εξαρτώνται από τον εκάστοτε πάροχο μικροπιστώσεων. Οι χρηματοδοτήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη πιστωτικών ορίων, όπως υπεραναλήψεις ή βραχυπρόθεσμες ανανεούμενες διευκολύνσεις.

Πηγή:dikaiologitika.gr