Οι ανανεώσεις αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από το Επιμελητήριο Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/02/2017 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Ασφαλιστικοί και Αντασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, Συνδεδεμένοι ή μη, των οποίων η ισχύς της ταυτότητας (αδείας) που τους έχουν χορηγήσει τα Επιμελητήρια έληξε την 31η Δεκεμβρίου του 2016 πρέπει να τις ανανεώσουν για το 2017.

Για την ανανέωση της ταυτότητας (αδείας) και στο χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 31.3.2017, σύμφωνα με το Ν. 1569/85, ως ισχύει και το ΠΔ 190/06, πρέπει να προσέλθετε στην Υπηρεσία μας και να συμπληρώσετε:

1. Την αίτηση ανανέωσης της ταυτότητας (αδείας) σας (η εν λόγω αίτηση χορηγείται προτυπωμένη για την εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου).

2. Υπεύθυνη Δήλωση. (Θα την βρείτε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας)

3. Πλαστικοποιημένη ταυτότητα ασφαλιστή.