">

Επιδότηση συμμετοχής μελών Επιμελητηρίου Αρκαδίας σε εκθέσεις εσωτερικού για το έτος 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/03/2017 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την τόνωση των Αρκαδικών επιχειρήσεων και την προώθησή τους, προγραμματίζει την επιδότηση των επιχειρήσεων μελών του σε σημαντικές κλαδικές εκθέσεις του εσωτερικού για το 2017.

Οι εκθέσεις για τις οποίες θα ισχύσει η επιδότηση των μελών του Επιμελητηρίου που θα συμμετέχουν ως εκθέτες είναι οι ακόλουθες:

 1. FURNIDEC BUSINESS: 17-19 Μαρτίου 2017, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, (http://www.furnidecbusiness.gr/)
 2. FOODEXPO GREECE-OENOTELIA: 18-20 Μαρτίου 2017, METROPOLITAN EXPO (http://www.foodexpo.gr/)
 3. DOMOTEC:  7-9 Απριλίου 2017, METROPOLITAN EXPO (http://www.domotecexpo.gr/)
 4. FRESKON 2017: 27-29 Απριλίου 2017, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (http://freskon.helexpo.gr/)
 5. COSMIMA, 31η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 21-23 Οκτωβρίου 2017, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 6. PHILOXENIA, 33Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 10-12 Νοεμβρίου 2017, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 7. GREEK TOURISM EXPO: 8-10  Δεκεμβρίου 2017, METROPOLITAN EXPO
 8. DETROP BOUTIQUE ΚΑΙ ARTOZYMA 2018: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (http://detropboutique.helexpo.gr/

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των εταιριών που θα επιδοτηθούν,  στην οποία θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας, είναι η επιχείρηση να είναι μέλος του Επιμελητηρίου και να έχει εξοφλήσει και τη συνδρομή του έτους 2017.

Β. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιδότησης θα πρέπει να στείλουν σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής, η οποία για κάθε έκθεση θα ξεκινά και θα τελειώνει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Γ. Σημειώνεται ότι εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιδότησης μπορεί να υποβληθεί για μέχρι δύο από τις ανωτέρω Εκθέσεις, θα προτιμώνται δε όσοι λαμβάνουν επιδότηση για πρώτη φορά, ανά ημερολογιακό έτος. Ο ανώτατος αριθμός επιδοτούμενων επιχειρήσεων ανά έκθεση είναι πέντε (5).

Σε περίπτωση που μία επιχείρηση που εγκρίθηκε για επιδότηση δεν συμμετάσχει τελικά στην έκθεση, θα επιλέγεται η αμέσως επόμενη επιχείρηση με σειρά προτεραιότητας.

Λόγω του αναμενόμενου μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής, αποδεικτικό προτεραιότητας των επιχειρήσεων θα αποτελεί η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το Επιμελητήριο Αρκαδίας της δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην αντίστοιχη έκθεση.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στα 300 ευρώ ανά επιχείρηση-εκθέτη. Η επιδότηση θα καταβάλλεται στον εκθέτη με το πέρας της συμμετοχής του στην έκθεση και την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου για τη δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 4 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 2017
Καταρχήν,  η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής για τις ακόλουθες εκθέσεις:

 1. FURNIDEC BUSINESS: 17-19 Μαρτίου 2017, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, (http://www.furnidecbusiness.gr/)
 2. FOODEXPO GREECE-OENOTELIA: 18-20 Μαρτίου 2017, METROPOLITAN EXPO (http://www.foodexpo.gr/)
 3. DOMOTEC:  7-9 Απριλίου 2017, METROPOLITAN EXPO (http://www.domotecexpo.gr/)
 4. FRESKON 2017: 27-29 Απριλίου 2017, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (http://freskon.helexpo.gr/)

θα ξεκινήσει την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00 και δε θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που θα παραληφθούν νωρίτερα. Η διαδικασία θα κλείσει την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ. με σκοπό να καλυφθεί ο ανώτατος αριθμός επιδοτούμενων επιχειρήσεων, ο οποίος ανέρχεται στις 5 ανά έκθεση. Σημειώνεται ότι η αίτηση για κάθε έκθεση θα πρέπει να έχει προηγηθεί της ημερομηνίας έναρξης της διεξαγωγής της έκθεσης.

Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr (Εκθέσεις, Σημαντικά Νέα) και μπορείτε να την υποβάλετε είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη), είτε με φαξ στο 2710227141, είτε με email στο info@arcadianet.gr. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής.

Μπορείτε να την υποβάλετε και άμεσα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα on line

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.