Σημάδια ζωής στο επιχειρείν το πρώτο τρίμηνο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/04/2017 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΝΕΑ

Θετικά έκλεισε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους το ισοζύγιο εγγραφών – διαγραφών επιχειρήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Για πρώτη φορά καταγράφεται αύξηση των εγγραφών, εντούτοις, η πληγή παραμένει ανοικτή, καθώς οι διαγραφές, έστω και με μειούμενο ρυθμό, υποσκελίζουν εκ νέου τις ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), τους τρεις πρώτους μήνες του 2017 δήλωσαν την έναρξη της δραστηριότητάς τους 7.611 επιχειρήσεις, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2016 ο αριθμός αυτός ήταν 6.763. Προκύπτει δηλαδή μια αύξηση της τάξεως του 12,5%.

Σίγουρα θα επρόκειτο για μια πολύ θετική εικόνα, αν δεν υπήρχε ο παράγοντας των περισσότερων διαγραφών. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι διαγραφές εμφανίζουν καλύτερη εικόνα σε σχέση με αυτές του αντίστοιχου τριμήνου του 2016, αφού «περιορίζονται» στις 8.425 έναντι των 11.259. Είναι δηλαδή κατά περίπου 25% λιγότερες.

Στο φετινό τριμηνιαίο ισοζύγιο, οι διαγραφές είναι περισσότερες κατά 9,7% σε σχέση με τις εγγραφές, όταν το πρώτο τρίμηνο του 2016 ήταν κατά… 40% περισσότερες.

Η διαφορά αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ευνοϊκή ρύθμιση που ίσχυσε το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016, η οποία έδινε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που είχαν διακόψει τη λειτουργία τους τα προηγούμενα χρόνια να το δηλώσουν εκπρόθεσμα, χωρίς την υποβολή προστίμων.

Ανά νομική μορφή, θετική είναι η εικόνα για τις Ανώνυμες Εταιρείες, οι οποίες φέτος καταγράφουν αύξηση συστάσεων και μείωση των διαγραφών. Συγκεκριμένα, οι νεοσυσταθείσες ΑΕ το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου αριθμούν τις 159, ενώ οι διαγραφές τους διαμορφώνονται σε 246. Ωστόσο, τα αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων είναι καλύτερα από τα περυσινά, όπου την αντίστοιχη περίοδο είχαν εγγραφεί 129 και είχαν διαγραφεί 373 επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, πέραν των ατομικών που κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ως προς τις ιδρύσεις και συνεπώς στις διακοπές, ιδιαίτερη δυναμική ως προς τις συστάσεις καταγράφουν οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις (ΙΚΕ).

Βάσει των ίδιων στοιχείων, το πρώτο τρίμηνο του 2017 ιδρύθηκαν 1.766 ΙΚΕ, ενώ προχώρησαν στη διαγραφή τους 209 επιχειρήσεις. Το πρώτο τρίμηνο του 2016, οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 1.134 εγγραφές και 192 διαγραφές.

Σε χαμηλά επίπεδα κινούνται οι συστάσεις των ΕΠΕ ενώ αντίθετα, υψηλά είναι τα ποσοστά των διαγραφών τους. Επί των ΕΠΕ, το πρώτο τρίμηνο του 2017 εγγράφονται 75 επιχειρήσεις και διαγράφονται 465, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2016 είχαν εγγραφεί 94 και είχαν διαγραφεί 831.

Περισσότερες εγγραφές αλλά και λιγότερες διαγραφές περιλαμβάνει το ισοζύγιο για τις ατομικές επιχειρήσεις. Το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2017 εγγράφονται 4.432 επιχειρήσεις και διαγράφονται 6.025. Αντίστοιχα το πρώτο τρίμηνο του 2016 είχαν εγγραφεί 4.436 ατομικές επιχειρήσεις και διέκοψαν τη δραστηριότητά τους 7.311.

Ως προς τις Ετερόρρυθμες εταιρείες, για το εξεταζόμενο τρίμηνο του 2017 διαπιστώνεται απόλυτη ισορροπία. Συγκεκριμένα, οι εγγραφές και οι διαγραφές ανέρχονται στις 415, όταν κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2016, οι εγγραφές είχαν περιοριστεί στις 319 και οι διαγραφές στις 655.

Τέλος, για τις Ομόρρυθμες, οι εγγραφές φέτος ανέρχονται στις 707 και οι διαγραφές στις 1.033. Το πρώτο τρίμηνο του 2016 είχαν εγγραφεί 695 και είχαν διαγραφεί 1.825.

Πηγή: e-forologia.gr