">

Τι αλλάζει στον υπολογισμό των πλασματικών ετών ασφάλισης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/06/2017 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των πλασματικών ετών, που θεσμοθετήθηκαν εδώ και ένα έτος με το νέο Ασφαλιστικό, θα συμπεριλάβει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Εφεξής η εξαγορά των πλασματικών ετών θα είναι ακριβότερη για όσους μισθωτούς τους ιδιωτικού τομέα και ελεύθερους επαγγελματίες έχουν υψηλές αποδοχές. Αντίθετα, διατηρείται στα ίδια επίπεδα για όσους δεν έχουν μισθό μεγαλύτερο από 850 ευρώ το μήνα, αλλά και για τους εργαζόμενους στο δημόσιο.

*Από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 δηλαδή από 13 Μαΐου 2016 και μετά οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα καταβάλλουν το 20% του τελευταίου μικτού μισθού τους, για την εξαγορά πλασματικών ετών. Το ποσοστό αυτό αποτελεί το σύνολο της εισφοράς του εργοδότη και του εργαζόμενου για την κύρια σύνταξη.

* Από 1.1.17 και μετά οι δημόσιοι υπάλληλοι θα καταβάλλουν το 10% του μισθού τους κατά το μήνα που υπέβαλλαν αίτηση για εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης. Το ποσοστό αυτό αφορά την εισφορά τους 6,67% αλλά και του δημοσίου που για το 2017 είναι 3,33%.

*Από 1.1.17 και μετά η εξαγορά πλασματικών ετών από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους θα προκύπτει σε σχέση με τις μηνιαίες εισφορές που θα καταβάλλουν. Υπενθυμίζεται ότι στο Δημόσιο μπορεί να γίνει εξαγορά έως και 12 πλασματικών ετών ασφάλισης, ενώ έως 7 έτη μπορούν να εξαγοραστούν στον ιδιωτικό τομέα. Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης χωρίς εξαγορά, αξιοποιείται μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Αν αντίθετα, η αναγνώριση γίνει με εξαγορά τότε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συνυπολογίζεται και στην εθνική σύνταξη. Στην εγκύκλιο θα ορίζεται επίσης ότι πλασματικοί χρόνοι που εξαγοράστηκαν στο παρελθόν θα συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό της σύνταξης μόνο εάν η εξαγορά έγινε μετά το 2002.

Πηγή:dikaiologitika.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.