Πρόσκληση σε διαγωνισμούς για λογότυπο και ιστοσελίδα από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/07/2017 / ΩΡΑ: 14:51 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Πρόσκληση Αποστολής οικονομικής προσφοράς για μελέτη, σχεδιασμό και δημιουργία λογότυπου

Αγαπητοί επαγγελματίες,

Σας ενημερώνουμε ότι συστάθηκε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3898/2010, που αφορά στη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και του π. δ/τος 123/2011, που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών, με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ.» και το διακριτικό τίτλο «ΛΥΣΗ». Ιδρυτές της εταιρείας είναι το Επιμελητήριο Αρκαδίας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρίπολης.

Για τις ανάγκες λειτουργίας της εταιρείας χρειάζεται να δημιουργηθεί ΛΟΓΟΤΥΠΟ για επιστολόχαρτα, ιστοσελίδα, κ.α.

 

Ο Ανάδοχος στην πρώτη φάση θα παρουσιάσει και 3 διαφορετικά σχέδια για την επιλογή ή διορθώσεις του τελικού παραδοτέου.

Για την καλύτερη διευκόλυνσή σας σάς ενημερώνουμε ότι στο λογότυπο επιθυμούμε να υπάρχει το όνομα ΛΥΣΗ, και το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε Οικονομική προσφορά για τη μελέτη, σχεδιασμό και δημιουργία λογοτύπου.

Οι προσφορές θα αναφέρουν αναλυτικά την τιμή μονάδας προ ΦΠΑ.


Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους ΚΑΔ της Εφορίας που αναγράφονται στη βεβαίωση του Επιμελητηρίου ή αποδεικνύονται με έγγραφο της ΔΥΟ.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε – καταθέσετε τις προσφορές σας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 και ώρα 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ στα γραφεία του  Επιμελητηρίου Αρκαδίας, οδός 25ης Μαρτίου και Πανός 21.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του φορέα Διαμεσολαβητών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2710227141 (εσωτ.6)

ΓΙΑ ΤΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ –ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ

«ΛΥΣΗ»

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

Πρόσκληση Αποστολής οικονομικής προσφοράς για δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδας

Αγαπητοί επαγγελματίες,
Σας ενημερώνουμε ότι συστάθηκε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3898/2010, που αφορά στη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και του π. δ/τος 123/2011, που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών, με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ.» και το διακριτικό τίτλο «ΛΥΣΗ». Ιδρυτές της εταιρείας είναι το Επιμελητήριο Αρκαδίας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρίπολης.
Για τις ανάγκες λειτουργίας της εταιρείας χρειάζεται να δημιουργηθεί ιστοσελίδα με το όνομα «lisitripolis.gr»

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε Οικονομική προσφορά για δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδας, με τους όρους και προδιαγραφές που αναλύονται όπως αναφέρονται παρακάτω.
Οι προσφορές θα αναφέρουν αναλυτικά την τιμή μονάδας προ ΦΠΑ για κάθε είδος ξεχωριστά.

Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους ΚΑΔ της Εφορίας που αναγράφονται στη βεβαίωση του Επιμελητηρίου ή αποδεικνύονται με έγγραφο της ΔΟΥ.

Επιπλέον ο συμμετέχον πρέπει να δεσμεύεται ότι έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 θα ανεβάσει την ιστοσελίδα.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε – καταθέσετε τις προσφορές σας (το παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο) σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 και ώρα 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, οδός 25ης Μαρτίου και Πανός 21.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του φορέα Διαμεσολαβητών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2710227141 (εσωτ.6)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο του συλλόγου «ΛΥΣΗ» σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές που παρουσιάζονται στη συνέχεια.
DOMAIN NAME
Το Domain Name, το οποίο θα ανακοινωθεί από τον σύλλογο και από το οποίο θα είναι προσβάσιμος ο δικτυακός τόπος θα καταχωρηθεί από τον ανάδοχο έπειτα από σχετική αίτηση κατοχύρωσης.
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η φιλοξενία της ιστοσελίδας θα γίνεται σε εξοπλισμό του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτυακού τόπου και θα φροντίζει άμεσα εντός 24 ωρών για την αποκατάσταση κάθε δυσλειτουργίας.
Το πακέτο φιλοξενίας θα πρέπει να έχει διαχειριστικό cPanel.
Τα χαρακτηριστικά του πακέτου φιλοξενίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τα εξής :

• Ελάχιστη διάρκεια ένα έτος
• 2GB χώρο αποθήκευσης (Data Space)
• Απεριόριστη Κίνηση δεδομένων (Data Transfer)
• Υποστήριξη Sub Domains
• Aυτονομία στην παροχή ενέργειας επί 24ωρου βάσεως(UPS)
• Συνεχή παρακολούθηση των WWW Servers (24×7 Monitoring).
• Καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας (BACK-UP) επτά ημέρες την
εβδομάδα.
• Xρήση Firewall.
• Untivirus
• Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με Cloudflare
• Έκδοση PHP > 7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
Ο Ανάδοχος εντός 7 εργάσιμων ημερών θα πρέπει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έναρξης του έργου να παρουσιάσει προσχέδια (Wireframes) σε ψηφιακή και έντυπη μορφή (high-fidelity) της αρχικής σελίδας αλλά και δείγματος των επιμέρους σελίδων και εφαρμογών του δικτυακού τόπου για την χωροταξική οργάνωση του layout του δικτυακού τόπου του Συλλόγου.
Με βάσει τα προσχέδια ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει και 2 διαφορετικά πρότυπα (templates/themes) Τα προσχέδια και τα πρότυπα θα περιλαμβάνουν όλα τα βασικά δομικά στοιχεία και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια.
Η επιτροπή παραλαβής του έργου θα επιλέξει ένα εκ των προτύπων όπως αυτό έχει δημιουργεί από τον Ανάδοχο ή θα προτείνει αλλαγές, οι οποίες θα διατυπωθούν εγγράφως προς τον Ανάδοχο και οι οποίες θα πρέπει εντός 5 εργάσιμων ημερών να έχουν υλοποιηθεί.
Μετά την επιλογή του προτύπου ο Ανάδοχος θα προβεί στην δημιουργία του δικτυακού τόπου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του Συλλόγου θα αποτελείται από ενότητες οργανωμένες έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πληρέστερη προβολή των υπηρεσιών του.
Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο διαχειριστή του δικτυακού τόπου να μπορεί να διαγράψει, διορθώσει και προσθέσει ενότητες και υπό-ενότητες όταν αυτό χρειάζεται χωρίς την ενημέρωση, άδεια ή παρέμβαση του Αναδόχου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας
σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System -CMS) ανοιχτού λογισμικού (Open Source).
2. Για την υλοποίηση προτείνονται ένα από τα δύο συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, Drupal, WordPress, τα οποία θα πρέπει να εγκατασταθούν στις πιο πρόσφατα ενημερωμένες εκδόσεις τους.
3. Το λογισμικό του διακομιστή πρέπει να είναι ο Apache και η βάση δεδομένων MySQL.
4. Η έκδοση του περιεχομένου θα είναι με τη μορφή άρθρων τα οποία θα ενσωματώνουν υποστήριξη μορφοποιημένου κειμένου, φωτογραφιών, ήχου, video, google maps κ.α. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ετικετών (tags) σε όλα τα στοιχεία του συστήματος. Επίσης να δίνεται στον διαχειριστή η επιλογή διαφορετικού template ανά άρθρο με δυνατότητα μορφοποίησης της διάταξης του περιεχομένου.
5. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης κειμένου σε όλο το
περιεχόμενο του δικτυακού τόπου (σελίδες, αρχεία κειμένου κ.λπ.) η οποία θα λειτουργεί με εσωτερική μηχανή και όχι με συνεργασία κάποιας μηχανής αναζήτησης.
6. Σύνδεση των άρθρων, φωτογραφιών, video και λοιπών στοιχείων με social media (Facebook, Twitter κ.α.)
7. Template ειδικά προσαρμοσμένο για λειτουργία του δικτυακού τόπου
μέσω συσκευών κινητής τηλεφωνίας (mobile).
8. Δυνατότητα αποστολής φορμών επικοινωνίας και εγγραφής μελών με χρήση μηχανισμού “captcha”. Οι συμπληρωμένες φόρμες επικοινωνίας θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα εξαγωγής σε excel με την χρήση φίλτρων.
9. Η σύνδεση των διαχειριστών θα πρέπει να πραγματοποιείται με χρήση username, password και 2 step verification code (π.χ. google authenticator)
10. Δημιουργία λογαριασμού google analytics και ενσωμάτωση του αντίστοιχου κώδικα στην ιστοσελίδα.
11. Δυνατότητα δημιουργίας δυναμικά του χάρτη του δικτυακού τόπου (Sitemap) και υποβολή αυτού στις μηχανές αναζήτησης
12. Δυνατότητα προσθήκης metatags για χρήση SEO (Βελτιστοποίησης Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης) ανά άρθρο.
13. Χρήση των διεθνών προτύπων (web standards) με βάσει τις οδηγίες του W3C για την υλοποίηση των ιστοσελίδων (XHTML, CSS). Επικύρωση των σελίδων/άρθρων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου από τον W3C Validator.

14. Δυνατότητα επέκτασης των λειτουργιών του συστήματος με την ανάπτυξη ή εγκατάσταση στοιχείων (modules, plugins) ανοιχτού λογισμικού.
15. Για όσες επιπλέον λειτουργίες αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο θα δίνεται πλήρη άδεια χρήσης προς τον Σύλλογο.
16. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (administrator) θα πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο του διαχειριστικού περιβάλλοντος.
17. Το εικαστικό περιβάλλον (layout) του δικτυακού τόπου θα πρέπει είναι λιτό, διακριτικό και σύγχρονο δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο.
18. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να φιλοξενήσει το δικτυακό τόπο του συλλόγου σε high-end non-stop Internet servers. Η απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια θα πρέπει να είναι το κύριο χαρακτηριστικό.
19. Τα κείμενα των σελίδων / ενοτήτων θα παραδοθούν στον ανάδοχο από τον σύλλογο σε μορφή κειμένου. (.doc)
20. Η ιστοσελίδα θα πρέπει βελτιστοποιηθεί με χρήση cache κλπ να δίνει score άνω του 80% και σε Desktop και σε Mobile συσκευές. Ο έλεγχος θα γίνει την εφαρμοφή Google Page Insights.
21. Η ιστοσελίδα (μέσω αντίστοιχου module / plugin θα πρέπει να αποκλείει απειλές αλλά και να ενημερώνει τους διαχειριστές σε περιπτώσεις 404 errors ή επιθέσεων οποιοδήποτε τύπου.
22. Το δενδροδιάγραμμα της ιστοσελίδας θα είναι το εξής :

Αρχική
Διαμεσολάβηση
– Τι είναι Πεδίο Εφαρμογής
– Στάδια – Εκτελεστότητα
– Πλεονεκτήματα
– Νομοθετικό Πλαίσιο
Διαμεσολαβητής
– Ιδιότητα & Δεξιότητες
– Εκπαίδευση & Διαπίστευση
ΛΥΣΗ
– Ταυτότητα
– Δομή
– Οι Σκοποί μας
– Οι Εγκαταστάσεις μας
– Διαμεσολαβητές – Απόφοιτοι Συλλόγου
Νέα
Εκπαίδευση
– Τα Προγράμματά μας »
– Βασικός Κύκλος Εκπαίδευσης
– Μετεκπαιδεύσεις
– Εκπαίδευση Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών
– Οι Εκπαιδευτές μας »
o Βασικού Κύκλου Εκπαίδευσης – Μετεκπαιδεύσεων
o Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών
Επικοινωνία

23. Στο πλαίσιο της κατασκευής της ιστοσελίδας θα πρέπει να δημιουργηθεί και σελίδα στο FB όπου θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ανάρτησης των νέων. (Όταν πραγματοποιείται δημοσίευση ενός άρθρου στην ιστοσελίδα αυτό αυτόματα θα πρέπει να αναρτάται και στην σελίδα του συλλόγου στο Facebook.
24. Δημιουργία εφαρμογής τύπου καταλόγου όπου θα παρουσιάζονται τα προφίλ των πιστοποιημένων διαμεσολαβητών με δυνατότητα αναζήτησης.
25. Δημιουργία καναλιού στο Youtube για ανάρτηση Videos.
26. Μελέτη και δημιουργία λογοτύπου.
27. Εγκατάσταση και ρύθμιση πρόσθετου cache
28. Σύνδεση με Cloudflare CDN με χρήση υπηρεσίας Railgun
29. Προμήθεια και εγκατάσταση SSL
30. Σύστημα συλλογής διευθύνσεων email και αποστολής Newsletter.
Το σύστημα θα πρέπει :
– να δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να πραγματοποιούν εγγραφή / διαγραφή.
– Να δίνει την δυνατότητα στους διαχειριστές να ομαδοποιούν την εγγραφές, να στέλνουν newsletters αυτόματα με τα τελευταία άρθρα ή τα άρθρα της επιλογής τους
– Να στέλνει τα newsletters μέσω smtp providers (συστημάτων όπως sendgrid κλπ) με static ip και ανεξάρτητο από τον webserver αλλά και άλλων που χρησιμοποιούν την ίδια υπηρεσία.
– Να δίνει λεπτομερείς αναφορές στους διαχειριστές μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον της ιστοσελίδας. (open rate, click rate, bounce rate κ.λπ.)
31. Παροχή 1-5 email διευθύνσεων. Ο κάθε λογαριασμός θα πρέπει να έχει 5GB αποθηκευτικού χώρου και να δίνει την δυνατότητα webmail. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας email groups όπως info@, payments@, support@ κ.λπ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2710 227141 (Εσωτ.6) ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ E-MAIL

ΓΙΑ ΤΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ –ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ

«ΛΥΣΗ»

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ