Διαγωνισμός για την Προμήθεια Δύο (2) Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Καυσίμων και Ενός (1) Εκσκαφέα – Φορτωτή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/09/2017 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, με αντικείμενο την «Προμήθεια Δύο (2) Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Καυσίμων και Ενός (1) Εκσκαφέα – Φορτωτή, επ΄ ωφελεία εγκαταστάσεων ΝΚ/ΝΑΤΟ, Χρονικής Διάρκειας Δύο (2) Ετών και Έναντι Προϋπολογιζόμενου Κόστους Τετρακοσίων Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (420.000,00€) (όποιο από τα 2 επέλθει πρώτο), Απαλλασσομένου ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 11.00.

Πατήστε εδώ για όλες τις πληροφορίες.