ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/09/2017 / ΩΡΑ: 14:32 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2017, ΝΕΑ

Ημερομηνίες Εκλογών- Αριθμός Εδρών- Προθεσμία Εξόφλησης Συνδρομών-
Υπόδειξη εκπροσώπων- Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Η εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου για τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και ανακοινώνει ότι:

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις:

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (οδός Καϊκα και Λεωνίδα Ζέρβα, Μεγαλόπολη) και από ώρας 10 το πρωί έως  6.15 το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι από 2 έως 3 το μεσημέρι θα είναι ώρες ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ – ΙΔΡΥΜΑ ΖΑΦΕΙΡΗ  και από ώρας 10 το πρωί έως 6.15 το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι από 2 έως 3 το μεσημέρι θα είναι ώρες ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

10 ΚΑΙ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΗΜΕΡΕΣ  ΚΥΡΙΑΚΗ και ΔΕΥΤΕΡΑ, ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (25ης Μαρτίου και Πανός 21, Τρίπολη) και  από ώρας 10 το πρωϊ  έως 6.15 το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι από 2 έως 3 το μεσημέρι θα είναι ώρες ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) που θα εκλεγούν σε κάθε Τμήμα του Επιμελητήριου Αρκαδίας είναι:

Τμήμα Μεταποίησης: 7 έδρες

Τμήμα Υπηρεσιών: 7 έδρες

Τμήμα Εμπορίου: 6 έδρες

Τμήμα Τουριστικό: 1 έδρα

 

Ποιοι καταχωρούνται στους εκλογικούς καταλόγους

Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και στις 8-12-2016 και είναι ταμειακά ενήμερα μέχρι και το έτος 2016. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το εδάφιο 2 παρ. 2 του άρθρου 58 του νόμου 4484/2013, ταμειακώς ενήμερα, αφενός μεν θεωρούνται τα Νομικά Πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η μέχρι και το έτος 2016, αφετέρου δε, τα φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα όταν έχουν καταβάλει είτε τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η έως και το έτος 2016, είτε την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο έως και το έτος 2016. Η προθεσμία καταβολής συνδρομών λήγει την Δευτέρα 30-10-2017, στις 2 μ.μ.

Καλούνται όλα τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας), τα οποία πρέπει να υποδείξουν/ ορίσουν τους εκπροσώπους τους που θα ψηφίσουν, να συμπληρώσουν τα έντυπα υπόδειξης, τα οποία (αφού υπογραφούν από τους νομίμους εκπροσώπους τους: διαχειριστή ή πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο κλπ), πρέπει να υποβληθούν – παραληφθούν από το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στο Επιμελητήριο Αρκαδίας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 30/11/2017 στις 2 μ.μ.

Το έντυπο υπόδειξης εκπροσώπου μπορεί να υποβληθεί είτε στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, είτε ηλεκτρονικά στο info@arcadianet.gr, είτε με φαξ στο 2710233738, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο και με τη σφραγίδα της επιχείρησης.

 Σημειώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και την συμμέτοχη στη διαδικασία των εκλογών παρακαλούνται όλα τα μέλη του Επιμελητήριου εφόσον έχουν πραγματοποιήσει την οποιαδήποτε μεταβολή να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μητρώου του Επιμελητήριου για την διασταύρωση και τον έλεγχο των στοιχείων τους μέχρι 8/11/2017 (ημερομηνία προετοιμασίας των προσωρινών εκλογικών καταλογών).

     Ειδικότερα η Επιτροπή επισημαίνει ότι :

–     Στις ΟΕ, που έχουν τρείς και άνω ομόρρυθμους εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιρειών μέχρι δύο ομόρρυθμοι εταίροι.  –     Στις ΕΕ, που έχουν τρείς και άνω εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιρειών μέχρι δύο εταίροι και συγκεκριμένα είτε δύο (2) ομόρρυθμοι εταίροι είτε ένας (1) ομόρρυθμος και ένας (1) ετερόρρυθμος εταίρος. –     Στις ΕΠΕ, που έχουν τρείς και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρεία μέχρι δύο εξ αυτών (δηλαδή, είτε δύο διαχειριστές, είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος. (Προσοχή : Δεν μπορούν να υποδειχθούν δύο απλοί εταίροι). –    Στις ΑΕ, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το διοικητικό συμβούλιο τρείς εκπρόσωποι, που μπορεί να είναι μέλη Δ.Σ. ή ανώτατα διοικητικά στελέχη της εταιρείας και που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. –    Στις ΙΚΕ, που έχουν τρεις και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρεία μέχρι δύο εξ αυτών (δηλαδή, είτε δύο διαχειριστές, είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος. (Προσοχή : Δεν μπορούν να υποδειχθούν δύο απλοί εταίροι). –    Στα Υποκαταστήματα των Ελληνικών Επιχειρήσεων πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος, μεταξύ του διευθυντή ή του αναπληρωτού του  –     Στα Υποκαταστήματα των Αλλοδαπών ΑΕ και ΕΠΕ πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος, μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου των (υπό τον όρο της αμοιβαιότητας), εάν αυτοί είναι περισσότεροι από ένας. –     Στους Συνεταιρισμούς πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δύο εκπρόσωποι, δηλαδή, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ..  Διαδικασίες Υποψηφιότητας

Τέλος η Εκλογική Επιτροπή καλεί τους υποψηφίους που επιθυμούν να εκλεγούν ως αιρετά μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, να υποβάλλουν μέχρι την Τρίτη 7/11/2017, στις 2 μ.μ  στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής (κτήριο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας – 25ης Μαρτίου και Πανός 21) αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται από γραμμάτιο εισπράξεως 50 € (ΕΥΡΩ) στο Ταμείου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και μια Υπεύθυνη δήλωση (για προϋποθέσεις και ασυμβίβαστα).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ και όχι μεμονωμένα από κάθε υποψήφιο

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στις Προθεσμίες που είναι καταληκτικές και ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ :

α. Καταβολής συνδρομών, που λήγει 30-10-2017.

β. Υποβολής εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν, που λήγει 30/11/2017

γ. Υποβολής Αιτήσεων υποψηφιοτήτων για να εκλεγούν, που λήγει την 7/11/2017

 

Για πληροφορίες και έντυπα : Ιστοσελίδα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ http://www.arcadianet.gr  και  Τμήμα Μητρώου  Τηλ. : 2710227141 ή 42 ΕΣΩΤ  1 ή 2,  Fax : 2710233738)