Δεν συμψηφίζεται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με την προσωπική διαφορά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/09/2017 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Δεν συμψηφίζεται με την υπάρχουσα καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά σε εργαζόμενους του Δημοσίου, η αύξηση του βασικού μισθού που προκύπτει από την χορήγηση οικογενειακής παροχής ή επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ή απομακρυσμένων περιοχών.

Αυτό διευκρινίζεται με έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16.12.2015) και τις οδηγίες της αριθμ.2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Α.Δ.Α.:ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7), επί του ιδίου άρθρου και νόμου, μεταξύ άλλων ορίζεται, ότι κατά την πρώτη κατάταξη των υπαλλήλων η τυχόν αύξηση του βασικού μισθού δεν συμψηφίζεται με την τυχόν καταβαλλόμενη υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 του ν.4024/2011.

Συνεπώς, στην περίπτωση της αύξησης του βασικού μισθού, δεν θα επηρεαστεί για όλο το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών της σταδιακής χορήγησης αυτής, το ποσό της τυχόν καταβαλλόμενης υπερβάλλουσας μείωσης του άρθρου 29 του ν.4024/2011.

Τέλος, στην περίπτωση χορήγησης οικογενειακής παροχής ή επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ή απομακρυσμένων περιοχών, λόγω συνδρομής των όρων και των πραγματικών συνθηκών καταβολής τους, τα σχετικά ποσά δεν συμψηφίζονται με την υπάρχουσα προσωπική διαφορά».

Με βάση τα παραπάνω η ΠΟΕ –ΟΤΑ καλεί τους εργαζόμενους στους δήμους να απαιτήσουν την άμεση εφαρμογή των παραπάνω και ειδικότερα σε ότι αφορά στην χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας σε νέες κατηγορίες εργαζομένων στους δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4483/207.

Πηγή:dikaiologitika.gr