Εκλογές Επιμελητηρίου – Πως θα ψηφίσετε

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/10/2017 / ΩΡΑ: 10:08 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2017

ΠΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ

Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και στις 8-12-2016 και είναι ταμειακά ενήμερα μέχρι και το έτος 2016.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το εδάφιο 2 παρ. 2 του άρθρου 58 του νόμου 4484/2013, ταμειακώς ενήμερα, αφενός μεν θεωρούνται τα Νομικά Πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η μέχρι και το έτος 2016, αφετέρου δε, τα φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα όταν έχουν καταβάλει είτε τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η έως και το έτος 2016, είτε την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο έως και το έτος 2016.

Η προθεσμία καταβολής συνδρομών λήγει την 30-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΩΡΑ 2 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.

Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου έχουν αναρτηθεί κατάλογοι ενήμερων μελών ανά τμήμα, όπου τα μέλη μπορούν να δουν αν είναι ενήμερα για να ψηφίσουν.

Επίσης, στην ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα (πατήστε εδώ) από 06/10/2017 θα μπορεί κάθε μέλος να ζητήσει να ενημερωθεί για το υπόλοιπο των συνδρομών του σε ΓΕΜΗ και Επιμελητήριο, το οποίο πρέπει να τακτοποιηθεί (ανάλογα με τη νομική μορφή) προκειμένου να ψηφίσει.

Για όλες τις παραπάνω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε και τηλεφωνικά με το Μητρώο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας στα τηλέφωνα 2710227141-2, καθημερινά 8.00 πμ έως 2.00 μ.μ..

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας), που έχουν πάνω από δύο μέλη, πρέπει να υποδείξουν/ ορίσουν τους εκπροσώπους τους που θα ψηφίσουν, να συμπληρώσουν τα έντυπα υπόδειξης, τα οποία (αφού υπογραφούν από τους νομίμους εκπροσώπους τους: διαχειριστή ή πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο κλπ), πρέπει να υποβληθούν – παραληφθούν από το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στο Επιμελητήριο Αρκαδίας το αργότερο μέχρι 30/11/2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΩΡΑΣ 2 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.

Το έντυπο υπόδειξης εκπροσώπου μπορεί να υποβληθεί είτε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας δια ζώσης, είτε ηλεκτρονικά στο info@arcadianet.gr είτε με φαξ στο 2710233738, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο και με τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο εξουσιοδότησης

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 8/11/2017 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ).

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι :

  • Στις ΟΕ, που έχουν τρείς και άνω ομόρρυθμους εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιρειών μέχρι δύο ομόρρυθμοι εταίροι.
  • Στις ΕΕ, που έχουν τρείς και άνω εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιρειών μέχρι δύο εταίροι και συγκεκριμένα είτε δύο (2) ομόρρυθμοι εταίροι είτε ένας (1) ομόρρυθμος και ένας (1) ετερόρρυθμος εταίρος.
  • Στις ΕΠΕ, που έχουν τρείς και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρεία μέχρι δύο εξ αυτών (δηλαδή, είτε δύο διαχειριστές, είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος. (Προσοχή : Δεν μπορούν να υποδειχθούν δύο απλοί εταίροι).
  • Στις ΑΕ, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το διοικητικό συμβούλιο τρείς εκπρόσωποι, που μπορεί να είναι μέλη Δ.Σ. ή ανώτατα διοικητικά στελέχη της εταιρείας και που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
  • Στις ΙΚΕ, που έχουν τρεις και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρεία μέχρι δύο εξ αυτών (δηλαδή, είτε δύο διαχειριστές, είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος. (Προσοχή : Δεν μπορούν να υποδειχθούν δύο απλοί εταίροι).
  • Στα Υποκαταστήματα των Ελληνικών Επιχειρήσεων πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος, μεταξύ του διευθυντή ή του αναπληρωτού του
  • Στα Υποκαταστήματα των Αλλοδαπών ΑΕ και ΕΠΕ πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος, μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου των (υπό τον όρο της αμοιβαιότητας), εάν αυτοί είναι περισσότεροι από ένας.
  • Στους Συνεταιρισμούς πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δύο εκπρόσωποι, δηλαδή, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΣΕΣ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ΚΑΙ ΙΚΕ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ